edroga232Państwa członkowskie UE spotkają się 30 maja, aby podpisać pakt amsterdamski i wdrożyć agendę miejską UE, co zjednoczy rządy, gminy i zainteresowane organizacje w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Historyczne podpisanie tego dokumentu podczas Zielonego Tygodnia 2016 sprawi, że lokalni organizacje znajdą się w centrum polityki miejskiej. Usprawni to inwestowanie w kluczowe obszary agendy miejskiej UE, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone wykorzystanie rozwiązań opartych na gruntach i przyrodzie, dostosowanie do zmian klimatu, transformacja energetyki, jakość powietrza i mobilność miejska.

- Na obszarach miejskich w Europie mieszka ponad 66% populacji UE - powiedział Karmenu Vella, europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. - Osoby te zużywają ok. 80% energii i generują 85% PKB. Miasta to ośrodki finansowe, handlowe i przemysłowe, w których potencjał zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest największy. Dzięki podpisaniu Paktu Amsterdamskiego Agenda miejska UE może stymulować inwestycje w kluczowych obszarach w celu tworzenia zielonych miejsc pracy i czynienia miast przyjaźniejszymi do życia”.

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego do 2020 roku przydzielono 15 miliardów EUR na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Ogólna kwota inwestycji, która dotrze do miast, będzie znacznie większa, około 80–90 miliardów EUR (szacunkowo 50% będzie pochodziło z EFRR). Promowanie zrównoważonego transportu i innowacyjnych rozwiązań to także kluczowy obszar programu Horyzont 2020, w którym dostępnych jest 6,3 miliarda EUR.

Dużą część agendy miejskiej UE będzie stanowić energia. Dziś europejskie obszary miejskie odpowiadają za około 80% zużycia energii, której większość pochodzi z paliw kopalnych. Aby osiągnąć ustalony cel, którym jest 30-procentowe ograniczenie zużycia energii w budynkach do 2030 roku, agenda miejska UE będzie pomagać w rozwoju unii energetycznej poprzez wdrażanie inwestycji w sieci energetyczne, energię odnawialną i wydajność energetyczną, szczególnie w budynkach. Dzięki temu zarówno firmy, jak i osoby prywatne będą mogły cieszyć się mniejszymi kosztami energii, a także stwożone zostaną nowe miejsca pracy w zielonych sektorach.

Inwestowanie w bardziej ekologiczne miasta oznacza też inwestowanie w dobrobyt publiczny. Parki, zielone dachy lub ekologiczne bariery dźwiękowe to przykłady rozwiązań, które wpływają na poprawę zdrowia, zapewniając czystsze powietrze. Ponadto przyczyniają się do powstawania lepszych publicznych obszarów rekreacyjnych.

Lublana, Zielona Stolica Europy w 2016 roku, pokazała, co można osiągnąć, zamieniając centrum miasta w strefę ruchu dla pieszych, zakładając chronione obszary zielone i dążąc do zerowych odpadów. Mollet del Vallès oraz portugalskie miasto Torres Vedras były zdobywcami tegorocznego tytułu Zielonego Liścia Europy, częściowo dzięki ich strategii mobilności.

Więcej miast może pójść w ślady Lublany, Mollet del Vallès i Torres Vedras, ale potrzebują one odpowiednich inwestycji. Agenda miejska UE zapewni warunki ramowe, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani, by przyspieszać wkraczanie miast w czystszą, zdrowszą i ekonomicznie bardziej opłacalną przyszłość.

Źródło: greenweek2016.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.