park 6092 960 720Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy wprowadza pilotażowy program zmieniający zasady parkowania na wybranych śródmiejskich podwórkach. Dzięki temu parkowanie stanie się o wiele łatwiejsze dla mieszkańców dzielnicy. Nowe zasady pozwolą też na lepszą ochronę terenów zielonych przed zniszczeniami powodowanymi przez kierowców pozostawiających samochody poza wyznaczonymi strefami.

 

W Śródmieściu brakuje miejsc do parkowania, w związku z czym kierowcy intensywnie szukają wolnej przestrzeni, gdzie mogą zostawić swoje samochody. W grę wchodzi też chęć uniknięcia konieczności płacenia za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania. Osoby przyjezdne często parkują samochody na podwórkach, ograniczając dostęp do nich mieszkańcom pobliskich budynków. Nierzadko niszczona jest wówczas zieleń, rozjeżdżane są trawniki, co dodatkowo irytuje mieszkańców i naraża zarządcę terenu na koszty związane z naprawą uszkodzeń.

By temu zapobiec, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy wprowadza pilotażowy program zmieniający zasady parkowania na wybranych śródmiejskich podwórkach. – Początkowo będą nim objęte cztery podwórka, na których wyznaczone zostaną miejsca postojowe – mówi Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. – Nie będą one zamykane czy odgradzane szlabanem. Przy wjazdach ustawione zostaną natomiast znaki zakazu ruchu. Dzięki temu będzie można wystawiać mandaty za niewłaściwe parkowanie – tłumaczy burmistrz Aleksander Ferens.

Możliwość wjazdu i zatrzymania będą mieli natomiast posiadacze bezpłatnych identyfikatorów, które wydawane będą przez lokalne administracje Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Będą je mogli otrzymać nie tylko mieszkańcy budynków przylegających do objętych pilotażem podwórek, ale też najemcy lokali użytkowych. Dostęp do podwórek, w miarę potrzeb, będą też mieli dostawcy towarów oraz oczywiście służby ratunkowe i miejskie. – Chcemy, żeby te miejsca były dostępne tylko dla mieszkańców i użytkowników lokali, aby nie musieli zostawiać samochodu gdzieś daleko, ale mogli zaparkować pod budynkiem – podkreśla Daniel Łaga, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście. – Liczymy na współpracę z mieszkańcami, że pomogą nam przygotować te podwórka, ale też wesprą nas w egzekwowaniu tego, by nikt niewłaściwie na nich nie parkował – dodaje Daniel Łaga.

Podwórka wybrane do pilotażu spełniają niezbędne kryteria, czyli nie są wydzierżawione przez podmioty zewnętrzne oraz nie są zagrodzone lub w inny sposób ograniczone przez aktualnych użytkowników. Zasady korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych podwórkach i wydawania identyfikatorów określone będą w regulaminie.

– Jako rada dzielnicy wspieramy pilotażowy program zmieniający zasady parkowania w Śródmieściu i działania zarządu. Jest to sprawa bardzo ważna dla mieszkańców, ale i dla nas – zapewnia Marcin Rolnik, przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.