Infosys plakaty 15 1316 grudnia ruszyła łódzka kampania społeczna, która ma zmienić postawy kierowców. Bezprawnie zajmowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami to problem wielu polskich miast.

 

W Polsce 14% ludności posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wg oficjalnych danych wydano już ok. 650 tysięcy kart parkingowych zezwalających na parkowanie w miejscach oznaczonych kopertą, a samych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami jest zaledwie ok. 13 tysięcy. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. A i tak nie zawsze mogą z nich skorzystać.

Przedświąteczna gorączka udziela się łódzkim kierowcom. Osoby z niepełnosprawnością, posiadające kartę parkingową, nie mogą zaparkować samochodu na tzw. kopercie, bo zajął ją ktoś nieuprawniony.

Dlatego miasto ze swoimi partnerami: Firmą Infosys i Bonjour podjęło się zorganizowania Kampanii Parkingowej, takiej jakiej nigdy nie było. Kampanii w całości internetowej, z kontrowersyjnym hasłem, takim które zaintryguje, ale przede wszystkim, daje do myślenia, a w konsekwencji zmienia świadomość społeczną. Kampania będzie miała kilka etapów. Kampania potrwa do 16 stycznia 2020

Pełnosprawni jazda stąd! To hasło kampanii społecznej, w której zwraca się uwagę na zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami przez osoby do tego nieuprawnione. Akcja kierowana jest przede wszystkim do kierowców, którzy czasami przez nieuwagę, czasami w codziennym pośpiechu stają na miejscach, które nie są dla nich dedykowane. Swoje zachowanie usprawiedliwiają najczęściej długością trwania postoju – przecież przez 5 minut na pewno nic się nie wydarzy. Niestety często jest inaczej.

Osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu borykają się z wieloma trudnościami. Choć dokładane są wszelkie starania, by niwelować bariery komunikacyjne, czynić miasto przestrzenią dostępną i przyjazną dla wszystkich mieszkańców, to potrzebna jest świadomość, że przyjazne miasto to także przyjaźni mieszkańcy.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.