edroga127Warszawa może rozpocząć prace przy rozbudowie II linii metra. Wojewoda mazowiecki wydał dwie decyzje: o pozwoleniu na budowę stacji C18 na Targówku (przy ul. Trockiej) oraz wentylatorni. Mają one rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Prace budowlane na odcinku wschodnio – południowym rozpoczną się od stacji przy ul. Trockiej. Projekt inwestycji zakłada m.in.: budowę stacji nr C18, wentylatorni, tuneli oraz infrastruktury technicznej (torów odstawczych, wejść, wind, klatek schodowych itp.). Zgodnie z decyzją środowiskową, roboty budowlane i późniejsze eksploatowanie metra będą prowadzone z uwzględnieniem ochrony zieleni, bezpiecznego gospodarowania odpadami i minimalizowania hałasu. Inwestor jest zobowiązany wykonać ekspertyzy techniczne odporności budynków na drgania.

Warszawa złożyła do wojewody mazowieckiego 7 wniosków, 5 postępowań jest w toku.

***

Pod koniec stycznia Urząd Zamówień Publicznych stwierdził natomiast, że nie ma przeszkód do zawarcia umów z wybranymi wykonawcami rozbudowy II linii metra. Kontrola UZP dotyczyła odcinka zachodniego od stacji Rondo Daszyńskiego w kierunku Woli (C-6, C-7, C-8) oraz odcinka wschodnio-północnego od stacji Dworzec Wileński do Targówka (C-16, C-17 i C-18).

Najtańszą ofertę na odcinek zachodni złożyła turecka firma Gülermak, która zaproponowała wykonanie zadania za 1,148 mld zł. Odcinek północno-wschodni zrealizuje prawdopodobnie włoska firma Astaldi za 1,066 mld zł. Obie firmy były zaangażowane w budowę istniejących już odcinków metra.

Budowa ma potrwać ponad trzy lata, do 2019 roku. Wtedy II linia metra będzie liczyła 13,5 km długości i 13 stacji.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.