Pierwszy PR i pętla Choiny 1Mieszkańcy mogą już korzystać z pierwszego w Lublinie parkingu typu Park&Ride. Został zlokalizowany przy granicy miasta na terenie nowo wybudowanej pętli „Choiny”. Rozbudowa ul. Choiny, nowa sieć trakcyjna, pętla i parking to inwestycja o łącznej wartości 37 mln zł.

 

– Integracja transportu, nowy, elektromobilny tabor i innowacyjne rozwiązania takie jak parkingi Park&Ride to możliwość płynniejszego poruszania się po mieście dla wszystkich mieszkańców i lepsze połączenie Lublina z Lubelszczyzną. A to wzmacnia nasz potencjał jako regionalnego lidera. Stawiamy na zrównoważoną, nowoczesną i ekologiczną komunikację miejską – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Parking typu Park&Ride przeznaczony jest dla osób, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż do centrum miasta. Parking przeznaczony jest dla 54 samochodów osobowych, zawiera także 4 stanowiska typu Kiss&Ride, przeznaczone do krótkiego postoju dla samochodów, które podwożą osoby korzystające z komunikacji miejskiej. W rejonie parkingu znajdują się wiaty wypoczynkowe oraz miejsce na około 100 rowerów.

Z punktu widzenia projektu unijnego, w ramach którego powstał obiekt, parking będzie bezpłatny w okresie jego trwałości. Z założenia ma służyć pasażerom i umożliwić przesiadanie się do komunikacji miejskiej z innych środków transportu. W przypadku gdyby parking był wykorzystywany w innych celach, będą podejmowane decyzje w zakresie wprowadzania bezpłatnej identyfikacji osób, które korzystają z parkingu zgodnie z przeznaczeniem np. poprzez system „parkuje ten kto ma bilet komunikacji miejskiej”.

Pierwszy PR i pętla Choiny 2Pętla „Choiny” to także przystanek końcowy dla autobusów i trolejbusów miejskich. Początkowo do pętli zostaną skierowane 3 linie komunikacji miejskiej (2 trolejbusowe i jedna autobusowa) o numerach 18, 156 i 160. Dziennie na pętli wykonywanych będzie łącznie ponad 400 kursów w obu kierunkach. Odjazd pojazdu w szczycie komunikacyjnym będzie miał miejsce średnio co ok. 5 minut. Częstotliwość kursowania tych linii zostanie utrzymana na obecnym poziomie. Docelowo z pętli skorzystają również autobusy elektryczne. W tym celu na miejscu pojawią się
4 ładowarki dużej mocy.

Pętla powstała w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych i przebudową skrzyżowań”. To część projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Koszt inwestycji to 37 mln zł.

Projekt zakładał m. in. budowę trakcji trolejbusowej o długości 3,5 km na odcinku od ul. Chodźki do ul. Choiny, rozbudowę ulicy Choiny, budowę obustronnej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny wraz z chodnikami, budowę 12 wiat przystankowych oraz ustawienie 8 punktów dynamicznej informacji pasażerskiej.

Kolejne P&R w przygotowaniu

Do końca 2021 r. w Lublinie powstaną kolejne 3 parkingi typu Park&Ride w następujących lokalizacjach:

- ulica Żeglarska
Węzeł przy skrzyżowaniu z ul. Krężnicką (naprzeciwko sklepu Stokrotka) będzie zawierał parking Park&Ride na ponad 30 samochodów, a także pętlę dla 14 autobusów, z dużą wiatą przystankową oraz infrastrukturą potrzebną do montażu biletomatu i wyświetlacza informacji pasażerskiej. Przy ul. Żeglarskiej zaplanowano dwie ładowarki dla autobusów elektrycznych.

- Droga Męczenników Majdanka/ ul. Józefa Franczaka „Lalka” (Felin)
Pętla dla autobusów powstanie przy granicy miasta w okolicach ul. Królowej Bony, w sąsiedztwie rozbudowującego się osiedla. W ramach inwestycji przewidziano dwie ładowarki dla autobusów elektrycznych i infrastrukturę potrzebną do montażu biletomatu i wyświetlacza informacji pasażerskiej. Parking typu Park&Ride dla 40 samochodów powstanie przy skrzyżowaniu ulic Droga Męczenników Majdanka oraz Grenadierów.

- Aleja Kraśnicka (w obszarze ul. Wróbla do granic miasta)
Węzeł będzie zlokalizowany po prawej stronie (jadąc w kierunku centrum) w połowie drogi między ul. Bełżycką a Jana Pawła II. W ramach inwestycji powstanie miejsce dla 10 pojazdów komunikacji miejskiej i dwie ładowarki dla elektrycznych autobusów, a także parking na około 40 samochodów.

Węzły przesiadkowe powstaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Pierwszy PR i pętla Choiny 3Pierwszy PR i pętla Choiny 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa ul. Choiny

W ramach rozbudowy ul. Choiny od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza wykonano drogę o dwóch jezdniach - po dwa pasy ruchu z dzielącym pasem zieleni o łącznej długości 1880 m. Wzdłuż ulicy Choiny po obu stronach wybudowano 1370 m ścieżek rowerowych i 3980 m chodników. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do poszczególnych posesji wzdłuż ulicy Choiny, po prawej stronie (jadąc od strony miasta) wykonano drogę dojazdową dla mieszkańców. Na całości inwestycji powstało też 26 przejść dla pieszych oznakowanych płytkami prowadzącymi dla osób niedowidzących.

Ze względu na bliską odległość dwóch skrzyżowań, na wysokości ulicy Pienińskiej wykonano rondo typu „cygaro” o 5 wlotach i długości wyspy wewnętrznej 85 m. Rondo wykonano jako dwupasmowe o szerokości pasów ruchu 4,5 m. Dookoła ronda wykonane zostały chodniki oraz ścieżki i przejazdy rowerowe na każdym wlocie skrzyżowania.

Na odcinku końcowym inwestycji, przy granicy miasta z gminą Niemce wykonano rondo o średnicy 26 metrów, które będzie pełniło funkcję pętli do zawracania autobusów i trolejbusów, dające możliwość włączenia ruchu komunikacji miejskiej do istniejącej ulicy. Przy wyjeździe z miasta, po prawej stronie usytuowana jest zajezdnia autobusowo-trolejbusowa, zatoki postojowe oraz jezdnie manewrowe. Ustawiono także 3 wiaty wypoczynkowe, przygotowano elementy małej architektury i nasadzenia. W głębi, przy granicy miasta za zajezdnią wykonany został szczelny zbiornik retencyjno-odparowujący zbierający wodę z pasa drogowego ul. Choiny. W ramach inwestycji wykonano także trakcję trolejbusową od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego, na ulicach Smorawińskiego, Szeligowskiego oraz Choiny.

Wzdłuż ulicy Choiny zaprojektowano 5 zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi. Ponadto wykonano przebudowę skrzyżowań do ulic sąsiadujących z ulicą Choiny, ulicy Pienińskiej, Jurajskiej, oraz ulic przy granicy miasta. W pełnym zakresie przebudowana została sieć ciepłownicza, sieć energetyczna przebudowana została na sieć podziemną zasilającą istniejące budynki w ul .Choiny.

W ramach inwestycji przebudowano sygnalizację na skrzyżowaniu ul. Smorawińskiego z ul. Chodźki i skrzyżowanie ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego. Położona została nowa nawierzchnia drogowa na zjeździe w ul. Młodej Polski oraz ul. Czapskiego. Wykonano przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych i chodniki. Wykonano korektę wyspy dzielącej na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykonaniem przejazdu rowerowego.

Komunikacyjne centrum regionu

Projekt „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a pobliskimi miejscowościami, czyli tak zwanym Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym, w skład którego wchodzi 16 gmin: Miasto Lublin, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Miasto Lubartów oraz Gminy: Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych. Połączenie różnych form transportu, w tym publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową) przyczyni się do zwiększenia mobilności użytkowników.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.