edroga02529 lipca minister rozwoju Mateusz Morawiecki i wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit w Olsztynie opowiadali o rozwoju infrastruktury w regionie: nowelizacji Krajowego Programu Kolejowego i decyzji dotyczących dróg krajowych.

Celem planu odpowiedzialnego rozwoju w województwie warmińsko-mazurskim jest wykorzystanie naturalnych, turystycznych i krajobrazowych walorów regionu. Dużym impulsem ma stać się budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną, a także rozwój infrastruktury, dzięki której skróci się czas dotarcia do regionu.

Do głównych założeń planu należą m.in. wsparcie rozwoju firm, lepsza współpraca nauki i biznesu oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw i promowanie oszczędności.

Najważniejsze proponowane zmiany to o ponad godzinę krótsze podróże koleją ze Szczytna do Ełku i o kwadrans - ze stolicy do Olsztyna. W znowelizowanym Krajowym Programie Kolejowym zapisano ponad 1,5 mld zł na podstawowe projekty w województwie warmińsko–mazurskim.

W kwietniu rozpoczęły się prace projektowe dotyczące drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn - Ełk. W lipcu ruszyła budowa drugiej części południowej obwodnicy Olsztyna. 16 km odcinek pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Wschód, zlokalizowany na terenie Olsztyna i gmin Stawiguda, Purda, Barczewo ominie miasto od południowego wschodu.

Jerzy Szmit przekazał również przedstawicielowi prowadzącej lotnisko w Szymanach spółki Warmia i Mazury decyzję ministra Andrzeja Adamczyka upoważniającą i wyznaczającą ją do pełnienia własnej służby informacji powietrznej w strefie ruchu lotniskowego portu Olsztyn-Mazury w Szymanach. Do tej pory służbę informacji powietrznej na lotnisku zapewniała firma zewnętrzna. Teraz spółka Warmia i Mazury będzie mogła zaoszczędzić ok. 1 mln złotych rocznie.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.