edroga28411 europejskich koordynatorów sieci TEN-T przedstawiło swoje plany pracy, które będą podstawą do działań na sieciach transportowych. Dwa z tych korytarzy przebiegają przez Polskę: Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk. Do roku 2030 mają one być w pełni funkcjonalne we wszystkich rodzajach transportu.

Łączna długość korytarza Morze Północne - Bałtyk to 3200 km. Kraje członkowskie zaproponowały do realizacji 291 projektów w tym korytarzu. Gdyby wszystkie miały być zrealizowane, kosztowałoby to około 133 miliardy euro. Takich pieniędzy oczywiście nie będzie: cały budżet programu Connecting Europe Facility na lata 2014-2020, w części przeznaczonej na sieci TEN-T, to 26,2 mld euro. Stąd koordynatorzy poszczególnych korytarzy koncentrować się będą na eliminowaniu wąskich gardeł w sieciach i przedsięwzięciach dających największy efekt.

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, kluczowe znaczenie mają połączenia kolejowe, zwłaszcza linia Baltic Rail, która połączy Warszawę z Tallinem, a dalej promem morskim z Helsinkami. Obecnie przewozy towarów koleją między krajami bałtyckimi a Polską są śladowe, praktycznie cały transport odbywa się drogami. Inwestycje kolejowe mają więc szanse poprawić też sytuację na drogach: odciążenie od ruchu samochodów ciężarowych i poprawę bezpieczeństwa.

Oczywiście na sieci drogowej także będą potrzebne inwestycje, choć nie muszą one polegać na rozbudowie dróg. Przepustowość można zwiększyć np. stosując rozwiązania ITS do sterowania ruchem.

mapa ten t EUObecnie sieć drogowa w zachodniej części korytarza jest dobra lub bardzo dobra. Na zachód od Warszawy są to autostrady, o 4 lub 6 pasach ruchu. Główną arterią dla ruchu między krajami bałtyckimi a Polską jest Via Baltica. Obecnie na jej planowanym przebiegu brakuje wysokiej jakości infrastruktury, co powoduje zatłoczenie i niskie bezpieczeństwo ruchu. Prawie na całej długości Via Baltica biegnie po konwencjonalnych drogach o dwóch pasach ruchu. W Polsce gotowe są tylko krótkie odcinki S8 (połączone obwodnice Radzymina i Wyszkowa oraz obwodnica Ostrowi Mazowieckiej) i S61 w okolicach Augustowa oraz obwodnica Stawisk (w pierwszym etapie jednozjezdniowa). W krajach bałtyckich obecny przebieg Via Baltica to są najczęściej zwykłe drogi jednojezdniowe, tylko w okolicach stolic mają po 4 pasy ruchu. W żadnych z tych krajów nie ma dróg szybkiego ruchu i, co ważniejsze, kraje te nie planują w ogóle budowy dróg w standardzie autostrad.

Drugim korytarzem na terenie Polski jest liczący 1800 km Bałtyk-Adriatyk, który łączy porty nad Bałtykiem: Szczecin, Świnoujście, Gdańsk i Gdynię przez Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię z portami włoskimi nad Adriatykiem: Triestem, Wenecją i Rawenną.

W tym przypadku polska sieć transportowa jest najsłabszym ogniwem korytarza. Jeśli chodzi o kluczowe połączenia kolejowe, to praktycznie tylko w Polsce istniejąca sieć nie spełnia wymogów technicznych założonych dla korytarzy TEN-T.

W drogowej części korytarza również najwięcej do zrobienia jest w Polsce. 30% długości dróg w tym korytarzu to standardowe drogi jednojezdniowe (średnia dla korytarza to 19%). Pomimo to w transporcie drogowym nie ma problemu przepustowości. Za poziom krytyczny uznaje się natężenie ruchu 20 tys. pojazdów na dobę na każdy pas ruchu i tylko w Warszawie natężenie ruchu zbliża się do tej wartości.

W przypadku korytarza Bałtyk - Adriatyk niezbędne inwestycje wynoszą, według złożonych projektów 59,7 mld euro, z czego drogowe to 30%. Najkosztowniejsze są dwa zaplanowane tunele w austriackich Alpach.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.