edroga9711221 skontrolowanych autobusów, 51 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, w tym wydanych 21 zakazów dalszej jazdy – to efekt akcji „Bezpieczny autokar – bezpieczne ferie 2018", którą prowadzili na terenie całego kraju inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

 

- Kończy się kolejna akcja Bezpieczny autokar. Był to czas weryfikacji stanu technicznego autobusów, czasu pracy i trzeźwości kierowców. Akcja ta jest prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego już od 2003 roku. Cel tego typu działań jest jeden. Większe bezpieczeństwo na polskich drogach, zarówno pasażerów – w tym dzieci – jak i innych uczestników ruchu drogowego. To jest nasz priorytet. To nie koniec, bo Inspekcja Transportu Drogowego nie działa akcyjnie, tylko przez cały rok. Już teraz trwają kontrole gimbusów i autobusów szkolnych, wyniki z niektórych województw wskazują, że są to działania niezbędne - ocenił kolejną edycję zimowej akcji Andrzej Adamczyk, minister Infrastruktury.

Oprócz wyznaczonych stałych punktów inspektorzy, w miarę możliwości, prowadzili kontrole w miejscu wyjazdu autokarów, a także na najczęściej uczęszczanych szlakach komunikacyjnych.

- Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na zimowy wypoczynek inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przez cały okres ferii zimowych prowadzili intensywne kontrole autokarów. Skontrolowaliśmy w sumie 1221 pojazdów, z czego 21 zostało wycofanych z ruchu. Najczęściej zastrzeżenia stanu technicznego budziły wycieki płynów eksploatacyjnych z silników pojazdów, nieszczelność układów pneumatycznych, nadmiernie zużyty bieżnik opon i luzy w układzie kierowniczym – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Źródło: GITD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.