edroga956W 2014 roku przeprowadzone zostały badania w 94 punktach pomiarowych na terenie całej Polski. Badaniem objęto drogi krajowe, w tym autostrady i ekspresówki, drogi wojewódzkie i powiatowe na obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Zgromadzono próbę ponad 900 tys. pojazdów. Badano m.in. średnie prędkości pojazdów i odstępy między nimi.

Po analizie danych stwierdzono, że ponad połowa (57%) kierowców przekroczyła dopuszczalną prędkość. Na autostradach i drogach ekspresowych robiła to około połowa kierowców, a na drogach poza obszarem zabudowanym (krajowych, wojewódzkich i powiatowych): 42%,  40% i 15%.

Zdecydowanie najczęściej kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość na drogach na obszarze zabudowanym (z limitem 50 km/h): na dwujezdniowych w stolicach województw (72%), na jednojezdniowych w stolicach województw (45%), na drogach krajowych we wsiach i miastach (71%), na drogach wojewódzkich w miastach powiatowych (70%) oraz na drogach powiatowych we wsiach i miastach (62%).
 
Wyliczono także udział pojazdów jadących z niebezpiecznym odstępem, również w podziale na kategorie dróg. Odpowiedniego odstępu nie zachowują najczęściej kierowcy na dwujezdniowych drogach w stolicach województw na obszarze zabudowanym (25%), krajowych poza obszarem zabudowanym (21%), na drogach krajowych we wsiach i miastach (20%), jednojezdniowych w stolicach województw (19%) oraz na autostradach (16,8%) i drogach ekspresowych (13,7%).

Na obszarze niezabudowanym największy udział przekroczeń prędkości ogółem zanotowano na drogach wojewódzkich (28,7%), a na zabudowanym – na dwujezdniowych ulicach w stolicach województw (72%). Z kolei problem jazdy z niebezpiecznymi odstępami jest istotny przede wszystkim na drogach krajowych.

Średnie prędkości w województwach

Dane dotyczące średnich prędkości ruchu w poszczególnych województwach nie zawierają danych o prędkościach na autostradach, drogach ekspresowych i powiatowych. Wynika z nich, że najwolniej jeżdżą kierowcy w województwach: podlaskim (55 km/h), kujawsko-pomorskim (56 km/h), warmińsko-mazurskim (56,5 km/h), dolnośląskim (58 km/h) i świętokrzyskim (58,6 km/h), a najszybciej w województwach: lubuskim (67,5 km/h) i opolskim (66 km/h).

Prędkość dopuszczalną najrzadziej przekraczają kierowcy w województwach: dolnośląskim (44%), warmińsko-mazurskim (46%) i podlaskim (48,5%), a najczęściej w województwach: lubelskim (73%), opolskim (72%) i zachodniopomorskim (71%).

Kierowców, którzy nie zachowują odpowiednich odstępów między pojazdami jest najwięcej w województwach: dolnośląskim (25,7%) i pomorskim (25%), a najmniej w województwach: lubuskim (16,4%), lubelskim (16,7%) i śląskim (17%).

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 roku

Źródło: KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.