edroga1008Prawie 400 uczestników wzięło udział w tegorocznej edycji VIII Polskiego Kongresu ITS w Warszawie (26-27 maja), z czego 60 proc. to przedstawiciele sektora publicznego, reprezentanci samorządów czy zarządów dróg.

- Na Kongres co roku przyjeżdża coraz więcej uczestników z różnych regionów Polski – powiedział Marek Litwin, prezes ITS Polska. – To niezmiernie ważne, ponieważ ITS Polska ma być właśnie taką platformą wymiany, realnej współpracy między ośrodkami naukowymi, eksperckimi i przedstawicielami władz publicznych.

 

 

 

DSC 0046DSC 0047DSC 0057DSC 0071

 

 

 

 

Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i innym instytucjom najbardziej zależy na koordynacji, spójności i jednolitości działań związanych z rozpowszechnianiem inteligentnych systemów transportowych, aby osiągnąć sukces w postaci swoistego skoku cywilizacyjnego, stwierdził Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister w resorcie infrastruktury.

- Rozwój technologii ITS jest priorytetem polskiego rządu, o czym wiemy z licznych rozmów między Komisją Europejską a ministerstwem, a także spotkań eksperckich i roboczych – wyjaśniła Magda Kopczyńska, dyrektor Departamentu Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Komisji Europejskiej. – ITS to element, który ma dużą siłę sprawczą w transformacji funkcjonowania transportu, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej ważne jest, aby innowacje i nowoczesne technologie rozwijały się nie tylko punktowo w kilku miejscach UE, ale wszędzie, tworząc jednolity obszar transportu europejskiego. ITS rozwija się dynamicznie, ale nie wszędzie tak samo, trzeba więc stworzyć ramy, które pozwolą ten rozwój ujednolicić.

6 maja br. Komisja Europejska przyjęła strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, która jest dokumentem ramowym i który warto wykorzystać również dla rozwoju ITS. – Pracujemy też nad tym, aby rozwiązania, które będą wprowadzane w obszarach miejskich, były interoperacyjne – dodała Magda Kopczyńska. – Zwłaszcza te, obejmujące multimodalne usługi informacyjne, mobilność, logistykę i zarządzanie parkingami. Zachęcam do kontaktu z Komisją Europejską, ponieważ wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nowoczesnymi technologiami mamy problem: jak stworzyć legislację, która będzie wspierała rynek, a nie będzie go blokowała.

- Mamy już przygotowany w Polsce system dokumentów strategicznych, w tym Strategię Rozwoju Transportu, gdzie znajdziemy instrukcje jak realizować zadania z szeroko rozumianego transportu, aby wpisać się w transeuropejską sieć TEN-T – powiedziała Agnieszka Dawydzik, dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii Polityki Rozwoju MIR. – Jest tam również opisana rola Inteligentnych Systemów Transportowych.

W perspektywie 2014-2020 Polska może wykorzystać ponad 80 mld euro w 22 programach operacyjnych, krajowych i regionalnych. Dla inteligentnych systemów transportowych w perspektywie 2014-2020 kluczowych jest kilka programów: Infrastruktura i Środowisko, programy regionalne, ale także Inteligentny Rozwój oraz Polska Cyfrowa. 140 mln euro zarezerwowano na ITS w Programie Infrastruktura i Środowisko, 22 mln euro w Programie Rozwój Polski Wschodniej i 151 mln euro w programach regionalnych.

- Z punktu widzenia Departamentu Strategicznego, najważniejsze jest myślenie długoterminowe – wyjaśniła Agnieszka Dawydzik. – ITS to nie jest zabawka, taki gadżet, który towarzyszyć nam będzie tylko dlatego, że są dostępne środki. To jest myślenie o tym, jak zarządzać kosztami i informacją. Ścisła współpraca między ministerstwem i GDDKiA ma sprawić, że stosowane będą te same modele i standardy, co zapewni interoperacyjność systemu. Jeśli się skoordynujemy, to w 2020 roku będziemy powoli dołączać do grupy tych państw, które są w czołówce.

- Stoimy w tej chwili przed jakościową zmianą, jeżeli chodzi o wdrażanie systemów inteligentnych w Polsce – podsumował Marek Litwin. – Aby spełnić wymagania wytycznych z dyrektywy unijnej dotyczącej wdrażania ITS, musimy zapewnić pewną spójność, wspólny standard. Ten standard, czyli krajowa architektura ITS, właśnie jest przygotowywany.

DSC 0050DSC 0052DSC 0054DSC 0065DSC 0067

 

 

 

 

- Polska, tak jak każdy kraj członkowski, powinna realizować zadania ujęte choćby w planie działania na rzecz wdrażania ITS w Europie, jaki został w 2008 roku opracowany przez Komisję – powiedział Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Obowiązuje nas również dyrektywa. Według Komisji Europejskiej, aby projekty przyniosły zamierzone efekty, potrzebne są skoordynowane działania, które zapewnią m.in. ciągłość geograficzną, interoperacyjność usług i systemów ITS oraz ich standaryzację. To istotna kwestia, ale nie do końca jeszcze dostrzegana.

W poprzedniej perspektywie projekty ITS nie były priorytetem beneficjentów funduszy. Po pierwsze takie projekty nie zostały ujęte w dokumentach strategicznych i miały charakter punktowy. Po drugie, ich wdrożenie nie jest spektakularne, wywołują znacznie mniejszy, nienamacalny efekt, niż wielkie inwestycje infrastrukturalne, drogowe czy kolejowe. Pomimo tego udało się wybrać i realizować 13 projektów w ramach działania 8.3 programu Infrastruktura i Środowisko o wartości prawie 600 mln zł.

W przeciwieństwie do minionej perspektywy, obecnie nie będzie wydzielonego działania na projekty ITS. Mogą one stanowić np. element innych projektów infrastrukturalnych. Wyjątkiem będą jedynie projekty dotyczące zarządzania ruchem drogowym, gdzie beneficjentem będzie głównie GDDKiA. Nie Zadania zawierające komponenty ITS będą dodatkowo punktowane. Ponadto, w ramach działania dedykowanego publicznemu transportowi zbiorowemu w miastach wojewódzkich, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie wpisanie projektu do strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli objęcie nim miasta i powiązanych z nim obszarów. Tu beneficjentami będą: GDDKiA, miasta na prawach powiatu i operatorzy transportu publicznego. To powinno pomóc w bardziej przemyślanym i zintegrowanym planowaniu i wdrażaniu wzajemnie powiązanych i uzupełniających się projektów ITS. Mimo to potrzebna jest wymiana informacji, dobrych praktyk i lepsze monitorowanie wygenerowanych przez ITS efektów. CUPT ma zamiar prowadzić działania wspierające, które mają pomóc w realizacji tych projektów.

- ITS ma tworzyć warunki do rozwoju gospodarki – powiedział Andrzej Maciejewski, zastępca dyrektora GDDKiA. – Ma pomóc w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, ale także polepszać warunki życia obywateli. W GDDKiA mamy już sporo doświadczeń we wdrażaniu systemów ITS, choćby po programie „Wagi ważna sprawa”, prowadzonym wspólnie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, czy systemie viaTOLL – elektronicznym poborze opłat.

Obecnie prowadzony jest Krajowy Punkt Dostępowy, realizowany w ramach większego projektu europejskiego CROCODILE. Przed GDDKiA jeszcze wyzwanie, jakim jest możliwość uzyskania finansowania z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

- W GDDKiA sformułowaliśmy określony portfel usług ITS – dodał Andrzej Maciejewski. – Ustandaryzowaliśmy także prace nad ITS, ale nie pod kątem technologicznym, tylko organizacyjnym i funkcjonalnym, co pozwala na określenie celu: po co chcemy ITS wdrażać. Potrafimy już oszacować nie tylko koszty inwestycyjne systemów ITS, ale także ich późniejsze koszty operacyjne. Wdrożenie systemu to nie jest najtrudniejsza sprawa. Istotą jest to, żeby umieć przewidzieć ile środków będzie potrzebnych na eksploatację tych systemów.

Cały dorobek Unii Europejskiej, istniejący (architektura FRAME) lub w przygotowaniu (wskaźniki jakości dla wdrożeń ITS), musi być poznany i stosowany przez podmioty publiczne. Zapewniają one bowiem komplementarność, modularność w zakresie rozwoju transportu, pozwalają też dobierać właściwe wdrożenia i uniezależniają od istniejących technologii i rozwiązań konkretnych firm.

W tym roku Kongres miał pewien nowy element, konsultacje z firmami koreańskimi, ponieważ rok wcześniej ITS Polska podpisał porozumienie o współpracy ze swoim koreańskim odpowiednikiem.

- Bardzo dobrym pomysłem organizatorów Kongresu było zaproszenie Korei Południowej – potwierdził prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Programowej. – To co zrobili Koreańczycy w ciągu kilkunastu lat w zakresie systemów ITS zasługuje na najwyższe uznanie.

- Polska i Korea są strategicznymi partnerami – powiedział Hong Ji In, ambasador Republiki Korei w Polsce. – Dzięki współpracy nad technologiami ITS, budujemy między naszymi krajami naprawdę silne partnerstwo. Ten kongres jest dobrym początkiem do nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi instytucjami i firmami.

- Z Inteligentnymi Systemami Transportowymi wiążemy duże nadzieje na sukces w obszarze zrównoważonej polityki miejskiej – podsumował prof. Wojciech Suchorzewski. – ITS charakteryzują się bowiem najwyższą efektywnością, jeśli chodzi o osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Ilona Hałucha

(na podstawie informacji z VIII Polskiego Kongresu ITS)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.