edroga969Szkolenia pracowników, kontrola procedur, nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, budowa bezkolizyjnych przejazdów oraz profilaktyka w ramach kampanii "Bezpieczny przejazd" - takie m.in. działania PKP Polskich Linii Kolejowych SA przyczyniają się do tego, że kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu. W 2019 roku o 11 proc. spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych. Mniej było też kolizji.

 

2019 to kolejny rok, w którym spadła liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo drogowych oraz liczba kolizji na torach. Przyczyną 75 proc. wszystkich wypadków są sytuacje niezależne od zarządcy infrastruktury - niewłaściwe zachowania kierowców na przejazdach i nieodpowiedzialne wkraczanie na tory w miejscach niedozwolonych. W 2019 roku w porównaniu z 2018 r. o 11 proc. zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Również o 11 procent zmniejszyła się liczba kolizji. Ponadto nie było poszkodowanych w wyniku kolizji na torach.

Każdy pracownik PLK jest właściwie przygotowany do pełnienia obowiązków na posterunkach ruchu, a w pracy przechodzi dodatkowe szkolenia, m.in. z wykorzystaniem symulatora. Wszyscy zatrudnieni, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, mogą korzystać ze szkoleń i coraz lepszych warunków pracy.

Stałym elementem poprawy bezpieczeństwa są działania techniczne oraz inwestycyjne. PLK inwestuje w sprzęt i modernizuje infrastrukturę – to działania w ramach wartego blisko 76 mln zł Krajowego Programu Kolejowego. Bezkolizyjne przejazdy, wymienione rozjazdy, nowe tory i nowoczesne systemy sterowania ruchem bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa na sieci kolejowej.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.