edroga168Coraz więcej polskich miast zainteresowanych jest wdrożeniem koncepcji smart city, która pozwoli zautomatyzować pracę urzędników i systemów informatycznych. Powstają sieci inteligentnych latarni, systemy monitorowania ruchu kołowego oraz analizy zanieczyszczenia powietrza.

 

W badaniu IESE Cities in Motion Index 2019 Warszawa zajęła 69. miejsce na liście najbardziej inteligentnych miast na świecie. Wrocław, drugie polskie miasto na tej liście, uplasowało się na 95. miejscu. Wysoką pozycję Warszawa zawdzięcza m.in. wdrożeniu systemów informatycznych zarządzających aglomeracją i ich komunikacji w ramach wspólnej platformy. Dzięki temu możliwa jest błyskawiczna wymiana danych z najróżniejszych czujników, a co za tym idzie – zautomatyzowanie procesu obsługi miasta.

– Budujemy platformy, które stwarzają możliwości budowania dowolnych rozwiązań w ramach smart city. W ramach projektu „Miasto jako platforma” budujemy platformy komunikacji z mieszkańcami, internetu rzeczy, otwierania danych i taką, w której dostarcza się usług codziennych oraz wysublimowanych dla mieszkańców. Główną platformę usługową skończymy w październiku, natomiast platformy big data, otwierania danych i komunikacyjna są już gotowe. Teraz skupiamy się na tym, żeby dostarczyć w oparciu o nie usługi – mówi agencji Newseria Innowacje Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Miasta m.st. Warszawy.

W ramach wdrażania systemów smart sity Zarząd Dróg Miejskich wprowadził Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, monitorujący płynność ruchu na kluczowych skrzyżowaniach w aglomeracji miejskiej. Wykorzystuje on dane telemetryczne do reagowania w czasie rzeczywistym na to, co dzieje się na drogach. Kolejnym elementem inteligentnego zarządzania ruchem będzie system e-parkowania, zaprojektowany jako element Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Nowe narzędzie ułatwi wyszukiwanie wolnych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania.

ZDM zainwestuje w system monitoringu, który w czasie rzeczywistym będzie wskazywał wolne miejsca parkingowe. Następnie dane te zostaną przesłane do aplikacji mobilnej, aby kierowcy mogli szybko i sprawnie ustalać, gdzie mogą znaleźć miejsce postojowe. Wdrożenie tego narzędzia nie tylko pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić cenny czas. Poprawi drożność ulic i zmniejszy zużycie paliwa, a co za tym idzie – przyczyni się do obniżenia emisji spalin do atmosfery.

Efektem podjętych działań modernizacji systemów informatycznych jest uruchomienie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, które sprawdza się w roli narzędzia do przyjmowania wniosków mieszkańców i uruchamiania procedur administracyjnych. W przeciwieństwie do klasycznych urzędów MCKW działa bez przerwy, zapewniając mieszkańcom dostęp do administracji publicznej 24 godziny na dobę.

Źródło: Newseria

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.