euroDzięki zmianom kursu euro i złotówki Zarząd Województwa Pomorskiego ma o prawie 80 mln zł więcej na inwestycje. Zwiększone zostanie dofinansowanie na budowę węzłów integracyjnych, modernizację obiektów oświatowych i termomodernizację na terenie Trójmiasta. Zyskają też samorządy z powiatu gdańskiego.

 

Aneksy zwiększające unijne dofinansowanie podpisali 2 października 2019 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz samorządowcy z Gdyni, Sopotu i Gdańska. Samorządowcom z Pruszcza Gdańskiego, Trąbek Wielkich, Przywidza, Cedrów Wielkich i Pszczółek decyzje wręczył wicemarszałek Ryszard Świlski.

Więcej pieniędzy na inwestycje
Łącznie wsparcie otrzyma 56 projektów z całego województwa. – Z jednej strony wykorzystujemy dogodny moment kursowy, z drugiej szybko i skutecznie rozwiązujemy palący problem – informuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Realizacja wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji została wstrzymana. – Obecna bardzo dobra koniunktura na rynku powoduje, że koszty realizacji inwestycji są zbyt wysokie. Szacunki robione kilka lat temu mocno różnią się od ostatecznych kwot wymaganych przez wykonawców – dodaje marszałek. Dzięki dodatkowym środkom gminy będą miały wystarczająco dużo pieniędzy, aby rozpocząć lub dokończyć inwestycje.

Inwestycje w Trójmieście
Na terenie metropolii trójmiejskiej dodatkowe wsparcie otrzyma siedem projektów. Największą kwotę, ponad 17 mln zł otrzyma projekt budowy węzłów integracyjnych oraz rowerowych tras dojazdowych przy stacjach Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz. Zwiększone dofinansowanie przeznaczono również na węzły integracyjne w Sopot oraz Gdynia Karwiny. Na rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni przeznaczono ponad 2,2 mln zł. Ponadto, pieniądze będą wydane na termomodernizację budynków publicznych w Sopocie oraz szkół w Gdańsku. Łącznie dodatkowe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla inwestycji w trzech miastach wyniesie ponad 40 mln zł.

… oraz w powiecie gdańskim
Dodatkowe środki finansowe przekazane zostały nie tylko samorządom Trójmiasta. Około 843 tys. zł trafiło do ośmiu gmin powiatu gdańskiego. Te umowy podpisał z kolei wicemarszałek Ryszard Świlski. Pieniądze pomogą takim inwestycjom jak budowa węzłów integracyjnych w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie i Pszczółkach. Zwiększone dofinansowanie otrzymają też projekty termomodernizacji budynków publicznych, mieszkalnych i szkół.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.