edroga96925 kwietnia marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 8 umów o dofinansowanie projektów węzłów integracyjnych. Powstaną w Nowym Dworze Gdańskim, Władysławowie, Jastarni, Sopocie Kamiennym Potoku, Gościcinie, Tczewie i Pucku. Zostanie również wybudowany zintegrowany system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250. Powstanie również węzeł integracyjny transportu publicznego przy przystanku PKM – Gdynia-Karwiny.

Zmiany dla podróżnych

Inwestycje obejmą drogi oraz kolej. W kilku miejscowościach zostaną wybudowane nowe skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi dla samochodów i rowerów oraz przystanki i zatoki autobusowe.

PKP SKM w Trójmieście zmodernizuje linię nr 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumi. Zostaną wyremontowane przystanki. Powstanie system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską.

Pasażerowie będą mogli korzystać z różnych środków komunikacji. Zostawią rower czy auto, wsiądą do pociągu i pojadą dalej. Dzięki temu zaoszczędzą czas, podróż będzie bezpieczniejsza i wyprodukują mniej spalin. Zmniejszy się też liczba wypadków i spadnie poziom hałasu. Planuje się też przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych mających zachęcić do korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Koszt projektów

Wartość 8 zawartych umów wynosi prawie 303 mln zł, z czego ponad 146 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Największe dofinansowanie w wysokości prawie 62 mln zł z RPO WP na lata 2014-2020 otrzyma PKP SKM w Trójmieście na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku dworca w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250.

Źródło: Pomorski Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.