edroga96425 września wyłoniono wykonawcę parkingów kubaturowych w Gdańsku, które będą realizowane w czterech lokalizacjach Śródmieścia i łącznie będą liczyły 1202 miejsca parkingowe. Na wykonawcę została wybrana firma Immo Park Gdańsk Sp. z o.o. Pierwsze parkingi powstaną za dwa lata, kolejne do września 2021 roku.

 

Wybudowanych zostanie łącznie 1202 miejsc parkingowych w 4 lokalizacjach:
- Podwale Przedmiejskie – 260 miejsc parkingowych (parking podziemny),
- Podwale Staromiejskie – 337 miejsc parkingowych (parking podziemny),
- Targ Węglowy – 112 miejsc parkingowych (parking podziemny),
- Długie Ogrody – 493 miejsca parkingowe (parking naziemny).

Okres budowy:
- etap I Długie Ogrody - 24 miesiące (do 30 września 2020 r.)
- etap II Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Targ Węglowy - (36 miesięcy do 30 września 2021 r.)

Łączny koszt budowy parkingów wyniesie ponad 166 mln złotych, z czego dopłata miasta wyniesie ponad 416 mln złotych. Jest to kwota o ok. 16 mln mniejsza niż założono w budżecie, a liczba miejsc postojowych będzie większa niż planowano jako minimum – co wynika z oferty.

Umowa koncesji będzie zawarta na 40 lat, tj. tyle wyniesie okres budowy i okres eksploatacji parkingów, który zakończy się 30 września 2058 roku.

Z powstawaniem nowych parkingów łączy się również możliwości nowego zagospodarowania ulic i miejsc. Targ Węglowy, dzięki budowie parkingu podziemnego będzie mógł stać się kolejną przestrzenią miejską przyjazną mieszkańcom, z której będą mogli korzystać przez cały rok. Podobnie ulica Długie Ogrody zostanie przebudowana i zyska nowe oblicze bardziej przyjazne pieszym. Cała inwestycja przyczyni się do uporządkowania przestrzeni Śródmieścia.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.