DSC01198Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu realizuje współfinansowany przez Unię Europejską program modernizacji torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt otrzymał dofinansowanie o wartości 76,5 mln zł. Dzięki temu na krakowskie torowiska przeznaczonych zostanie w sumie 140 mln zł.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawy płynności ruchu i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, tj. pozwoli na redukcję oddziaływania hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń powietrza. Przebudowa uwzględni elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego.

W ramach programu zmodernizowano już torowiska m.in. przy ul. Basztowej. Po blisko półrocznej przebudowie jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta udało się poprawić dostęp do usług transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, starszym, czy też opiekunom z dziećmi. Przebudowane zostały m.in. perony i przystanki. Przy skrzyżowaniu z ul. Pawią, Westerplatte i Lubicz pojawił się podwójny przystanek wiedeński, osobny dla tramwajów i autobusów. Na ulicy wprowadzono m.in. ruch jednokierunkowy, dzięki czemu możliwe stało się wydzielenie torowiska oraz wytyczenie pasów rowerowych. Koszt całej przebudowy wyniósł 27,2 mln zł.

Zmodernizowane zostały również torowiska tramwajowe na rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego. Inwestycja objęła prace drogowe i torowe, wymianę sieci trakcyjnej, mediów w obrębie ronda. Powstała nowa kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna i zieleń. Całość prac pochłonęła prawie 8 mln zł.

Obecnie w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu trwa analiza ofert na wykonanie projektu torowiska na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. W ramach inwestycji zostanie przebudowana pętla tramwajowa na Salwatorze, ulice, sieć trakcyjna i oświetlenie. Na nowych torowiskach tramwaje będą jeździć szybciej i ciszej. Wymieniona zostanie także zniszczona nawierzchnia ulicy. W planach są tzw. przystanki wiedeńskie oraz ścieżki rowerowe. Roboty budowlane planowane są w latach 2020-2021.

A prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ruszy przetarg na remont torowiska przy ul. Krakowskiej. Po przebudowie zmieni się przebieg samej linii torowiska, żeby częściowo wyprostować łuki przy placu Wolnica. Z myślą o klientach sklepów i gastronomii wyznaczonych zostanie kilkanaście nowych miejsc postojowych na początkowym odcinku ulicy Rybaki i pl. Wolnica. Dodatkowo miejsca parkingowe zostaną wyznaczone nie na chodnikach, ale w zatokach parkingowych. Dzięki temu uda się poszerzyć chodniki, o około 2,5 do 3 metrów. Z kolei w miejscach, gdzie chodnik jest poszerzony, a nie ma zatoki, to z myślą o rowerzystach pojawią się stojaki. Wzdłuż ul. Krakowskiej postawione zostaną ogródki kawiarniane oraz donice z zielenią, takie jakie znamy z ulicy Grodzkiej.

Na modernizację czeka al. Solidarności i ul. Starowiślna. Na tej drugiej według planów na jezdni znajdzie się osobne miejsce dla wszystkich środków transportu. Poszerzone zostaną chodniki, pojawią się też wygodne dla pasażerów wyniesione przystanki wiedeńskie. Rozpoczęcie prac na odcinku od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich zaplanowano na 2019 rok. Potrwają one ok. pół roku i pochłoną 11 mln złotych.

Miasto przygotowuje też na przebudowę wraz z torowiskami ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (do pętli tramwajowej przy ul. Rydla). Prace mają się rozpocząć w tym roku, a ich zakończenie planowane jest w 2019 r. Dodatkowo ZIKiT ze środków na bieżące utrzymanie, oprócz stałych remontów, zaplanował wykonanie większych prac naprawczych na torowiskach przy ul. Karmelickiej i Zakopiańskiej.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.