etztZaledwie 15 dni pozostało do rozpoczęcia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Kampania od 14 lat promuje ekologiczne formy transportu, takie jak: komunikacja miejska, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Inteligentny transport. Silna gospodarka”.

ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Kampania ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój nowych technologii oraz zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów. Kulminacyjnym punktem ETZT jest Dzień bez Samochodu (22 września).

Miasta uczestniczące w obchodach zobowiązują się do zorganizowania różnych działań związanych z tematem ETZT. Należy wdrożyć jedno lub więcej trwałych rozwiązań, które przyczynią się do szerszego korzystania z innych niż samochód śródków transportu. Powinna to być taka reorganizacja przestrzeni publicznej, dzięki której mieszkańcy zaczną chętniej spacerować, jeździć na rowerze lub korzystać z transportu zbiorowego (np. zamykanie dróg, poszerzanie chodników, nowe ścieżki rowerowe lub buspasy, uspokojenie ruchu, ograniczenia prędkości).

Tak było...
W ubiegłym roku do zorganizowania EZT zobowiązały się 1873 miasta, najwięcej z Austrii, Hiszpanii i Węgier. W 2014 roku w obchodach wzięło udział ponad 2 tys. miast z 44 krajów. W 2013 roku w ETZT uczestniczyło 1931 miast, w 2012 - 2155, a w 2011 - 2268.

Szczyt popularności Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transport w Polsce przypadł na lata 2009-2011. Wtedy w kampanii co roku uczestniczyło ponad 100 miast. W 2012 roku ta liczba skurczyła się do 89, w 2011 do 27, a w 2014 i 2015 do zaledwie 10 miast.

... a tak jest
Do dziś (1 września) na stronie kampanii mobilityweek.eu zarejestrowało się 1340 miast z 39 krajów, w tym zaledwie 6 z Polski (Gdańsk, Kędzierzyn-Koźle, Lublin, Rybnik, Rzeszów i Włocławek). Zainteresowania nie wzmocniło nawet zaproszenie do udziału, wystosowane pod koniec lipca przez ministrów infrastruktury i środowiska.

IH

Komentarze  
Felicjan
-2 #1 Felicjan 2016-09-01 22:58
"Inteligentny transport. Silna gospodarka" !!!???
Silna gospodarka to nie rower ! to nie chaotyczny ruch wszystkich z pierwszeństwem w jednej płaszczyźnie !
To wielopoziomowe węzły drogowe, przejścia podziemne,nadziemne,to szybkość,płynność i przewidywalność transportu osób, towarów i produktów !
Proszę się nie ośmieszać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.