3692736 1Zachodniopomorski ZDW ogłosił przetarg na budowę odcinka Pleśna - Mielno. Oferty można składać do 30 stycznia.

 

Nowa droga rowerowa połączy miejscowości Pleśna, Gąski, Sarbinowo, Chłopy i Mielno. Droga będzie przebiegała przez malowniczy teren nad samym brzegiem morza Bałtyckiego i dwa obszary objęte ochroną: obszar Natura 2000 pod nazwą „Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” i Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

Łączna długość nowej trasy rowerowej wyniesie blisko 10,4 km. Inwestycja będzie składała się z czterech nowo budowanych odcinków: 3-kilometrowego Pleśna - Gąski, 1,4-kilometrowego Gąski - Sarbinowo (ul. Fatimska), kilometrowego odcinka Sarbinowo - Chłopy oraz 5-kilometrowego Chłopy - Mielno.

- Przebiegają przez piękne i malownicze tereny, a są na tyle atrakcyjne, że zachęcają by zejść z roweru i lepiej poznać Pomorze Zachodnie. Właśnie tak projektowaliśmy nasze trasy rowerowe, by skłaniały do jak najdłuższego urlopu na rowerze z sakwami. Ogłaszony właśnie przetarg pozwoli zbudować kluczowe odcinki na Trasie Nadmorskiej pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nowa droga rowerowa będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Wykonawca będzie musiał usunąć część drzew i krzewów, rozebrać i usunąć żelbetowe płyty i starą nawierzchnię bitumiczną, wykonać roboty ziemne ze wzmocnieniem podłoża, wykonać nową konstrukcję ścieżki wraz z poboczami oraz wykonać nowe oznakowanie poziome i pionowe. Droga rowerowa będzie miała zmienną szerokość od 3,5-2 m metrów, w zależności od warunków terenowych i zadrzewienia. Na odcinku Gąski-Sarbinowo zostanie zamontowany licznik rowerowy. ZZDW szacuje, że wartość inwestycji nie powinna przekroczyć 6,5 mln zł (brutto). Prace budowlane powinny zostać zakończone do 30 września.

Trasa Nadmorska, zwana również Velo Baltica jest jedną z czterech tras rowerowych objętych wspólnym programem budowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Trasa na terenie województwa zachodniopomorskiego wiedzie od Świnoujścia do granicy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Velo Baltica jest również fragmentem istniejącego międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i R-13. ZZDW buduje odcinki, których brakuje, by powiązać w całość drogi rowerowe budowane do tej pory przez lokalne samorządy.

Wicie-Jarosławiec
- Na Trasie Nadmorskiej powstały do tej pory odcinki wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102 między Międzywodziem i Dziwnowem oraz Łukęcinem i Lędzinem, krótki odcinek w samym Kołobrzegu oraz odcinki Łazy – Osieki - Iwięcino i Wicie - Jarosławiec. Widzimy, że nowe inwestycję świetnie uzupełniają istniejącą infrastrukturę i zachęcają do coraz dłuższych wycieczek - mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Łazy-Osieki
Kolejne zadanie, podobnie jak dotychczasowe, będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.