P4130029Podczas badania postaw względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r., 29 proc. ankietowanych osób podało, że większości ich znajomych zdarza się jeździć po spożyciu alkoholu. Aż 12 proc. respondentów nie zgadza się z tym, że jazda po spożyciu alkoholu istotnie zwiększa ryzyko wypadków!

Tymczasem statystyki jednoznacznie wskazują, że problem ten jest bardzo poważny -  przez nietrzeźwych kierowców w 2014 roku zginęło 256 osób (11,7 proc. ogółu zabitych w wypadkach drogowych), a ponad 2,3 tys. zostało rannych.

KRBRD przygotowała spot, który tym razem nie jest adresowany do kierowców. Zdecydowano się zwrócić do osób z otoczenia kierowców, a więc tych, którzy mogą być świadkami próby jazdy po spożyciu alkoholu.

Przepisy wprowadzone 18 maja br. podwyższyły dolną i górną granicę okresu czasu, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów dla nietrzeźwych kierowców, z 1 roku na 3 lata i z 10 na 15 lat. Recydywistom prawo jazdy zabierane jest dożywotnio. Wprowadzono również obowiązkowe kary finansowe dla kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Niezależenie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie stosuje karę w wysokości 5 tys zł w przypadku osoby, którą na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu przyłapano po raz pierwszy oraz co najmniej 10 tys zł dla recydywistów. Świadczenia te trafiają na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Do polskiego systemu prawnego wprowadzono również nowy środek – blokadę alkoholową. Po okresie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, sąd będzie mógł zmodyfikować orzeczony wcześniej zakaz i dopuścić sprawcę do prowadzenia pojazdów, ale tylko tych wyposażonych w blokadę. Ponadto wyrok sądu zawierający m.in. imię i nazwisko sprawcy zostaje podany do publicznej wiadomości.

W okresie od 18 maja br. do 30 września br., w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, liczba wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących spadła o ponad 30 proc., a liczba ofiar śmiertelnych tych wypadków o ponad 35 procent.

Źródło: KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.