Poznań: zmiany w organizacji ruchu na czas budowy Strefy KibicaOd 1 do 8 czerwca 2012 r. na placu Wolności i Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu trwać będą prace związane z budową infrastruktury i wyposażaniem poznańskiej Strefy Kibica. W związku z tym obowiązywać będą zmienione zasady organizacji ruchu, takie same, jak podczas funkcjonowania Strefy Kibica, choć utrudnienia występować będą w mniejszym zakresie.

W dniach od 1 do 8 czerwca dojazd do mieszkań, biur oraz dostawy we wspomnianym obszarze mogą być realizowane bez ograniczeń czasowych (w czasie trwania EURO 2012 - wyłącznie w godzinach 6:00 - 12:00).

W okresie od 1 do 8 czerwca nie wystąpią uciążliwości związane z funkcjonowaniem tzw. drogi życia Strefy Kibica (północna nitka pl. Wolności i ul. Nowowiejskiego). Obie ulice będą dostępne i przejezdne. W czasie trwania EURO 2012 ruch na wymienionych ulicach możliwy będzie jedynie w godz. 6:00 - 12:00.

Mapa (PDF)

Źródło: Urząd Miasta Poznania

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.