image007Ponad 596,5 mln zł z funduszy europejskich zostanie wykorzystane na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej w wybranych miastach w Polsce. Umowy na dofinansowanie kolejnych pięciu projektów zostały podpisane 6 grudnia w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.  

W granicach Chełma, Częstochowy oraz Koszalina zostaną zrealizowane projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego". Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę dróg krajowych na odcinkach przebiegających  w granicach tych miast. Natomiast Warszawa i Kraków otrzymają dofinansowanie na rozwój transportu miejskiego w ramach działania 6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”.

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie

Całkowity koszt projektu: 314,35 mln zł, a dofinansowanie z UE: 124,86 mln zł.
 
W ramach projektu zakupionych zostanie 35 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietami naprawczymi, podzespołami rezerwowymi (w tym wózkami) i wyposażeniem. Zakupiony tabor będzie obsługiwał linie tramwajowe na wszystkich krakowskich trasach. Z uwagi na to, że w obrębie tych tras znajdują się ważne dla miasta i regionu punkty przesiadkowe, w ramach inwestycji przewiduje się integrację komunikacji tramwajowej z autobusowa komunikacją aglomeracyjną. Tabor zostanie włączony do systemu sterowania ruchem UTCS, TTSS. Realizacja projektu zwiększy udział niskoemisyjnych tramwajów w komunikacji miejskiej Krakowa, łączna pojemność zakupionego taboru wyniesie 7700 osób.
 
Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru
Całkowity koszt projektu: 233,83 mln zł, a dofinansowanie z UE: 114 mln zł
 
Inwestycja obejmuje przede wszystkim budowę dwóch nowych tras tramwajowych  w dzielnicach Białołęka oraz Wola o łącznej długości 4,49 km. Oba odcinki będą połączone  z warszawską siecią metra.
Pierwszy z nich to kolejny etap realizowanego od 2013 planu połączenia białołęckich osiedli Tarchomin  i Nowodwory z siecią tramwajową w Warszawie. Tory będą poprowadzone ulicą Światowida na odcinku Mehoffera – Winnica – rejony ul. Leśnej Polanki. Ponadto zostaną przebudowane skrzyżowania ul. Światowida z ul. Stefanika, Ordonówny i Strumykową (przebudowa skrzyżowań obejmie wykonanie pełnej konstrukcji jezdni wraz z przebudową chodników i ścieżek rowerowych). Odcinek będzie miał 2,06 km długości.  
Druga trasa o długości 2,43 km powstanie w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej. Zapewni to połączenie komunikacją tramwajową najważniejszych osiedli na Woli. W ramach projektu przebudowana zostanie część torowiska (na długości ok. 500 m) na ul. Wolskiej. Nowe torowisko będzie przebiegało w wykopie, nad którym powstanie wiadukt, stanowiący połączenie drogowe ul. Wolskiej z ul. Kasprzaka. Na trasie przy ul. Kasprzaka powstaną także 3 zespoły przystankowe. Dodatkowo zespół przystankowy „Reduta Wolska” zostanie przeniesiony na poziom -1. Dostęp do niego ułatwią windy  i pochylnie.
W ramach projektu zakupionych zostanie 10  dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 12 elektronicznych tablic informacyjnych do zamontowania przed przystankami na planowanych trasach. Umożliwią one włączenie nowych tras  do Systemu Informacji Pasażerskiej w Warszawie. Łączna pojemność zakupionego taboru wyniesie 2300 osób.
Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego na terenie Warszawy i zwiększy udział niskoemisyjnych środków transportu miejskiego w transporcie pasażerskim w mieście. 

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.