bus 2069419 960 720Mimo rządowego zastrzyku funduszy przeznaczonych na likwidację białych plam w transporcie lokalnym, w 2019 roku wykorzystano raptem kilka procent z puli dostępnych środków. Podobnie może być w tym roku, bo samorządów nie stać na dopłaty do przywracanych połączeń.

 

Stawka rządowego dofinansowania wynosi 1 zł za przejechany kilometr. Odpowiedzialne za publiczny transport zbiorowy samorządy muszą od siebie dorzucić jeszcze 3 zł. Jak informuje Prawo.pl, w wielu gminach połączenia autobusowe - zarówno z miastem powiatowym, jak i miastem wojewódzkim, nadal nie zostały przywrócone. Powód jest prosty: samorządów nie stać na dopłaty.

O problemach w likwidacji białych plam w transporcie lokalnym wie już Ministerstwo Infrastruktury, które nie wyklucza zmian w programie wsparcia. W 2020 roku przewozy regionalne z wykorzystaniem środków funduszu będą realizowane na obszarze 964 gmin w całej Polsce. Na ten cel z budżetu przeznaczono łącznie 800 mln zł (w ubiegłym roku było to 300 mln zł).

Podczas ostatniego posiedzenia zarządu Związku Powiatów Polskich wskazywano na konieczność zwiększenia dofinansowania do wozokilometra (jednostka miary długości drogi przebytej przez autobus w określonym czasie, używana do rozliczeń przewoźników ze zleceniodawcami przewozów). Obecne wsparcie ze strony rządu (1 zł) pokrywa zaledwie 1/4 kosztów poza obszarami miejskimi.

Argumentowano również za klaryfikacją przepisów prawa, które będą jednoznacznie wskazywać odpowiedzialność za zadania związane z transportem zbiorowym. W 2020 roku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych złożono 253 wnioski, a dopłatą objęto 1741 linii komunikacyjnych.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.