edroga958Zmniejszył się udział kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 20 km/h - wynika z kolejnego ogólnokrajowego badania prędkości pojazdów w 2015 r., przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Porównując jednak wyniki z poprzednią sesją, zaobserwowano wzrost przekroczeń prędkości dla wszystkich kategorii dróg dla obszaru zabudowanego i poza nim, z wyjątkiem dróg wojewódzkich znajdujących się poza obszarem zabudowanym.

Z raportu wynika, że zasadniczo najwięcej pojazdów przekracza prędkość w obszarze zabudowanym i to niezależnie od kategorii drogi. Dodatkowo wysoki procent pojazdów przekracza prędkość o ponad 10 km/h. Na drogach wojewódzkich przechodzących przez wsie i małe miejscowości prędkość o ponad 10 km/h przekracza aż 61 proc. kierowców, na drogach dwujezdniowych w granicach miast będących stolicami województw ok. 80 proc., na drogach jednojezdniowych w stolicach województw 69 proc.

Najwięcej kierowców przekracza prędkość o ponad 10 km/h na drogach przebiegających przez małe miasta i wsie - odpowiednio: dla dróg krajowych 80 proc, wojewódzkich 84 proc., zaś powiatowych 83 proc. kierujących.

Na drogach poza obszarem zabudowanym, prędkość przekracza od 25 proc. kierowców na drogach powiatowych do 58 proc. na autostradach. Im wyższa kategoria drogi - tym więcej przekroczeń prędkości obserwujemy. Na drogach powiatowych prędkość o ponad 10 km/h przekracza 12 proc. kierowców, na autostradach – już 25 proc.

Średnia prędkość pojazdów

W raporcie przedstawiono również m.in. średnie prędkości przejazdu, jakie osiągają polscy kierowcy, określone na podstawie pomiarów w sesji I 2015 r. w okresie od marca do czerwca br. Wynika z nich, że średnia prędkość pojazdów jest większa niż w 2014 r.

Średnia prędkość pojazdów na autostradach wzrosła o 7 km/h - do 120 km/h. Podobne wzrosty odnotowano na drogach ekspresowych, krajowych i powiatowych. Wyjątek stanowią drogi wojewódzkie znajdujące się poza obszarem zabudowanym, gdzie średnia prędkość pojazdów spadła z 82 km/h na 80 km/h.

Oddzielnie zbadano średnie prędkości dla dróg znajdujących się na obszarze zabudowanym, porównywany był I kwartał 2015 roku do IV kw. roku 2014:

- na drogach dwujezdniowych w granicach miast wojewódzkich w dzień średnia wzrosła o 4 km/h - do 55 km/h.
- na drogach krajowych przechodzących przez wsie i małe miasteczka średnia prędkość w dzień wzrosła z 56 km/h na 60 km/h, zaś nocą z 66 km/h do 69 km/h.
- na drogach wojewódzkich przechodzących przez wsie i małe miasta, wzrost wyniósł o 8 km/h w dzień oraz o 9 km/h w nocy
- na drogach powiatowych średni wzrost prędkości wyniósł 5 km/h w dzień - do 60 km/h i 11 km/h w nocy - do 66 km/h.

Zauważono, że średnia prędkość dla pojazdów z reguły przekracza limit na obszarze zabudowanym. Nie przekracza natomiast dopuszczalnej wartości poza obszarem zabudowanym.

Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest odległość między pojazdami. W raporcie określono odsetek pojazdów poruszających się z niebezpieczną odległością w podziale na kategorie dróg. Na autostradach bezpiecznej odległości nie utrzymuje 17 proc. kierujących pojazdami, na drogach ekspresowych – 15 proc., na krajowych poza obszarem zabudowanym 21 proc., na  drogach wojewódzkich poza obszarem zabudowanym 16 proc., a na drogach powiatowych – 12 proc. kierowców.

W obszarze zabudowanym, dla jezdni o wyższych kategoriach, odsetek ten jest wyraźnie większy. Dla dróg dwujezdniowych w granicach stolic województw wynosi on 26 proc., jednojezdniowych – 16 proc.

Źródło: KRBRD

Komentarze  
jonek
+1 #1 jonek 2015-10-01 16:45
Nie wyszczególnili czy chodzi o teren zabudowany drzewami czy polami czy faktycznie domami. Tych dwóch pierwszych jest o wiele więcej. A bezpieczną odległość to chyba utrzymuje 16% a nie nie utrzymuje...
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.