most lazienkowski pozar1Jest już ostateczna lista projektów związanych z komunikacją miejską, które, w latach 2014-2020, zostaną dofinansowane z funduszy unijnych w ramach kontraktu terytorialnego. Znalazła się na niej m.in. budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i na osiedle Gocław.

W lutym br. Warszawa zgłosiła do dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, aż siedem projektów dotyczących komunikacji miejskiej (w tym trzy rezerwowe). Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, lista została nieznacznie zmodyfikowana, by zwiększyć szanse na dofinansowanie tych inwestycji przez UE.

- Zgodnie z przyjętą strategią konsekwentnie stawiamy na rozwój transportu szynowego w stolicy. Wybudujemy kilka nowych linii tramwajowych, które znacznie usprawnią dojazd do pracy i domów mieszkańcom Białołęki, Woli, Wilanowa i Pragi Południe. Będziemy kontynuowali wymianę taboru, powstanie również nowoczesna zajezdnia autobusowa Redutowa i zajezdnia tramwajowa Annopol. Na te wszystkie inwestycje przeznaczymy łącznie blisko 3 mld zł, z czego znaczną część dofinansuje nam UE – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Na liście miejskich priorytetów znalazły się tak ważne dla mieszkańców inwestycje jak budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i zajezdni tramwajowej Annopol, linii tramwajowej na ul. M. Kasprzaka na odcinku Wolska – Skierniewicka oraz przedłużenie trasy tramwajowej na Tarchominie do pętli Winnica. Umieszczono na niej również budowę linii tramwajowej na osiedle Gocław oraz zakup 130 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów i rozbudowę zajezdni autobusowej Redutowa. Miasto zakupi również 78 tramwajów do obsługi powyższych tras. Łączna kwota dofinansowania unijnego powyższych inwestycji wyniesie 910,6 mln zł.

Na liście rezerwowej znalazła się natomiast rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych w prawobrzeżnej (na odcinku pl. Zawiszy – rondo Żaba, na ul. Jagiellońskiej na odcinku pętla Żerań FSO - rondo S. Starzyńskiego, na al. J. Zamoyskiego i ul. Grochowskiej na odcinku al. Zieleniecka – pętla Gocławek, na al. J. Waszyngtona na odcinku rondo J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna, na ul. Kijowskiej i al. Tysiąclecia na odcinku ul. Markowska – ul. Kawęczyńska) i lewobrzeżnej Warszawie (na ul. Obozowej oraz na al. Wilanowskiej, na odcinku Wołoska – pętla Metro Wilanowska) oraz zakup taboru tramwajowego (40 szt.). Wartość dofinansowania projektów rezerwowych to 396,6 mln zł.

W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa stawia na ekologiczny transport, głównie szynowy. Oprócz powyższych inwestycji ze środków unijnych będzie finansowana również rozbudowa II linii metra – etap II i III. Powstanie kolejnych 11 stacji, a sieć metra wydłuży się o 12,2 km - Warszawa otrzyma na ten cel ok. 3,6 mld zł.

Miasto, wraz z gminami aglomeracji, pozyska również z UE środki na rozbudowę systemu parkingów P+R (w planach jest budowa minimum 9 obiektów w całym obszarze metropolitarnym) i budowę dróg rowerowych (min. 136 km nowych tras rowerowych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych w całym obszarze metropolitalnym).

Źródło: UM Warszawa

Komentarze  
Guest
0 #1 Guest 2015-06-03 21:16
(...) jak budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i zajezdni tramwajowej Annopol. Hmm na Annopolu jest już zajezdnia tramwajowa (i to od lat), więc raczej na Annopol tramwaje już teraz dojeżdżają ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Staś
0 #2 Staś 2015-06-14 19:15
Jak dla mnie priorytetem dla prawej strony Wisły są dwie sprawy. To jest dokończenie metra w kierunku Targówka i dokończenie obwodnicy. To znacząco wpłynie na jakość życia na Pradze. Już widać ile jest zmian, dzięki poprawie komunikacji, ale np. dzięki obwodnicy można będzie zmniejszyć ruch na Ząbkowskiej przykładowo, zrobić z niej bardziej reprezentacyjną ulicę, to samo Targowa nie byłaby ulicą tranzytową. Do tego dzięki metru ludzie nie muszą wybierać się samochodem do centrum, metrem bez korków są w dwie chwile.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.