edroga15421 września br., już po raz drugi, podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności odbędzie się projekt EDWARD (European Day without a Road Death) - Europejski Dzień bez Ofiar na Drogach.

Celem tej inicjatywy, zainicjowanej przez Europejską Sieć Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) i wspieranej przez Komisję Europejską, jest to, żeby 21 września nikt nie zginął na europejskich drogach. Projekt ma skłonić do refleksji na temat zagrożeń w ruchu drogowym i sposobach na ich ograniczenie.

Organizatorzy EDWARD zachęcają, aby każdy, niezależnie od tego, czy reprezentuje krajowy rząd, prywatną organizację, agencję publiczną, organizację charytatywną, szkołę, kolegium czy uniwersytet, czy też jest po prostu osobą fizyczną, dołączyła do inicjatywy. Można złożyć zobowiązanie na projectedward.eu, wysyłając wiadomość i uczestnicząc w kampanii społecznościowej (#ProjectEDWARD).

Pierwszy projekt EDWARD był wielkim sukcesem. Ponad 103 tys. organizacji i osób podpisało zobowiązanie bezpieczeństwa drogowego na stronie internetowej TISPOL, a w całej Europie zorganizowano ponad 80 działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w zakresie informowania i podnoszenia świadomości w szkołach i firmach, odbyły się warsztaty, konferencje i konkursy. Ponadto, kampania w mediach społecznościowych #ProjectEDWARD i #seatbeltselfie dotarła do ponad 19 milionów osób.

Według danych statystycznych TISPOL, 21 września 2016 roku odnotowano 43 zgony na drogach w 31 państwach, a w 19 państwach nikt nie zginął (w tym samym dniu 2015 roku ofiar było 70).

Komisja Europejska i TISPOL zachęcają do wzięcia udziału w projekcie EDWARD, 21 września, oraz w całym Europejskiego Tygodniu Mobilności w dniach od 16 do 22 września. 

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.