zajezdniaModernizacja najstarszej łódzkiej zajezdni tramwajowej coraz bliżej. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę o wartości ok. 1,9 mln zł z firmą, która wykona projekt.

 

Obiekt pochodzący z 1901 r. zostanie rozbudowany i zyska nową halę do codziennej obsługi tramwajów. Hala dostosowana zostanie do 30 tramwajów niskopodłogowych, które Zarząd Inwestycji Miejskich wkrótce zakupi w ramach tego samego niskoemisyjnego projektu. - Za rok zamierzamy wyłonić wykonawcę modernizacji zajezdni – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor ZIM.

- W nowej hali do codziennej obsługi tramwajów (powstanie na przedłużeniu kanału
nr 8) mają powstać dwa równoległe stanowiska do sprzątania, mycia i obsługi technicznej tramwajów. Projekt ma też uwzględniać remont i przywrócenie użyteczności istniejącym pomieszczeniom serwisowym na kanałach od nr 2 do nr 8. Konieczne jest unowocześnienie wyposażenia obecnych hal by można było serwisować w nich wagony niskopodłogowe, które całą aparaturę mają na dachu – przedstawił Zbigniew Papierski, prezes MPK-Łódź Sp. z o. o.

zajezdnia 1

Najstarsza część zajezdni, w której obecnie znajdują się kanały nr 5, 6, 7 i 8 pochodzi z 1901 r, natomiast fragment budynku z kanałami nr 3 i 4 powstał około 1938 r. Najnowsza część zajezdni, w której mieści się kanał nr 2 oraz budynek administracyjno-socjalny, została wybudowana w 1978 r.

Modernizacja ma też dotyczyć układu torowego przed halą. Po przebudowie
ma on umożliwić zawracanie tramwajów na terenie zajezdni bez konieczności wyjazdu
na tory miejskie.

Szacowany koszt modernizacji zajezdni to ok. 40 mln złotych. Zadanie jest częścią dużego projektu „Tramwaj dla Łodzi” w którym oprócz modernizacji zajezdni, zakupione zostanie 30 niskopodłogowych tramwajów i wykonane zostaną przebudowy i budowy 11 km torowisk w tym m.in. realizowana przebudowa ul. Dąbrowskiego i Rydza-Śmigłego, oraz planowane realizacje na ul. Rzgowskiej, Przybyszewskiego, czy skrzyżowania Kilińskiego / Przybyszewskiego.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.