IMG 8507W Krakowie przygotowane zostały koncepcje nowych cenników biletów komunikacji miejskiej, opłat na obszarze strefy płatnego parkowania oraz nowe podejście do regulowania ruchem (Strefa Czystego Transportu).

 

19 grudnia radni Rady Miasta Krakowa zapoznali się z projektem uchwały wprowadzającej na obszarze turystycznym kwartału Kazimierz tzw. Strefy Czystego Transportu. To narzędzie służące do ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (m.in. pyłów, czy tlenków azotu) oraz zmniejszania natężenia ruchu samochodowego - na obszarze tak silnie użytkowanym przez pieszych, jak Kazimierz, to rozwiązanie podnoszące ich komfort poruszania się. Po wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu na Kazimierz prawo wjazdu mieliby mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami, bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy (do końca 2025 r. - później musieliby się wyposażyć w samochody niskoemisyjne) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi wjazd miałyby jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Radni poznali też koncepcję zmian w cenniku biletów komunikacji zbiorowej. Zgodnie z planami ze sprzedaży wycofane zostałyby bilety okresowe ważne na jednej lub dwu liniach. Zmianie ulegnie prawdopodobnie pakiet biletów krótkoterminowych. Bilet jednoprzejazdowy będzie kosztował 4 zł (zamiast 3,8 zł), bilet na 20 minut zostanie zastąpiony biletem ważnym przez okres 15 minut za (3 zł zamiast 2,8 zł), bilet na 40 minut zostanie zastąpiony biletem ważnym przez 30 minut (za 4 zł), godzinę (5 zł) oraz 90 minut (6 zł).

Powód? Wzrost cen energii elektrycznej, co odbija się na kosztach funkcjonowania m.in. sieci tramwajowej (wzrost o ok. 15 mln zł).

Razem z koncepcją nowej taryfy biletowej przygotowane zostały również nowe rozwiązania dla Strefy Płatnego Parkowania. Przewidywane jest włączenie do niej obszaru osiedla Podwawelskiego, Zabłocia i drobne korekty obecnych granic. Oprócz tego - wraz z wprowadzeniem drogą ustawy takiej możliwości - zmienione zostałyby stawki opłat za postój, które nie były regulowane od 2001 r. (ustawa nie przewidywała takiej możliwości. Na obszarze wewnętrznym strefy płatnego parkowania cena za pierwszą godzinę postoju ma wynosić 6 zł, na obszarach mniej obciążonych ruchem samochodowym cena miałaby wynosić 4 zł za godzinę. Decyzja o tym, które podstrefy powinny być obciążone wyższymi stawkami zapadła na podstawie analiz zamówionych jesienią tego roku. Pokazały one, że najsilniej obciążone ruchem są podstrefy P1 (cała), P2, P3, P4 oraz P6II i PIV. To tam miałyby obowiązywać wyższe stawki za postój.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.