contentmap_plugin

image010W Gliwicach powstanie Centrum przesiadkowe, skupiające wszystkie środki transportu w jednym miejscu, co usprawni przemieszczanie się podróżnych. Będzie to nowoczesny, zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem komercyjnym (lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą).

Według wstępnych planów inwestycja powinna być gotowa w 2020 r. Miasto ogłosiło już przetarg nieograniczony na dokumentację projektową Centrum.

W dokumentacji Centrum Przesiadkowego zamieszczono wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu pokolejowego za dworcem PKP. Zespoły dworców i parkingów, wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego, mają zostać włączone do układu komunikacyjnego miasta. Skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego będą węzłami obsługującymi ten teren.

Ponadto układ komunikacyjny południowej część śródmiejskiej strefy miasta zostanie zmodernizowany – przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i drogi krzyżujące się oraz inne ulice, natomiast plac Piastów zyska nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Zdecydowano, że powstanie połączenie ul. Kolberga/Udzieli z Centrum Przesiadkowym (na przedłużeniu ul. Udzieli) i będzie to ciąg pieszo-rowerowy.

Droga rowerowa, biegnąca od Centrum Przesiadkowego, połączy też trasę rowerową nr 3 (Centrum – Sośnica) z drogami rowerowymi wyszczególnionymi w koncepcji projektowej.

Dodatkowo, na terenie Centrum Przesiadkowego powstaną zadaszone parkingi dla rowerów oraz stacja wypożyczalni rowerów. Oświetlenie uliczne w tej części miasta zostanie dostosowane do koncepcji „Masterplan oświetlenia ulicznego”.

Oferty w przetargu można składać do 30 października 2016 r. Inwestycja jest na etapie przetargu na dokumentację projektową, a prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 roku. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.