image008Do łódzkiego przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji dla programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego zgłosiło się 9 wykonawców. Program ma dotyczyć modernizacji 11 km torowisk i zajezdni Chocianowice oraz zakupu 30 nowych tramwajów. Większość firm zgłosiła, że zdoła wykonać to zadanie do końca listopada 2016 r., dwie, że do połowy grudnia.

Zadanie wskazane w przetargu podzielono na cztery części:
- opracowanie studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z koncepcjami dla budowy i przebudowy linii tramwajowych wraz z przebudową układów drogowych i niezbędnej infrastruktury technicznej
- szczegółowy opis techniczny dla dostawy taboru do obsługi linii komunikacyjnych.
- opracowanie koncepcji zagospodarowania, programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i budowy obiektów na terenie zajezdni Chocianowice wraz z wyposażeniem.

ZDiT może przeznaczyć na to zadanie 2,6 mln zł - większość ofert mieści się w tej kwocie. Zakłada, że umowę z firmą, którą wybierze uda się podpisać w maju. Obecnie trwa sprawdzanie ofert.

Tramwaj dla Łodzi v4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.