edroga139Niezależnie od tego, czy dotyczy to prowadzenia pojazdu ciężarowego, czy manewrowania maszyną budowlaną na placu budowy, jedno jest pewne - będzie się to odbywać w różnych warunkach. Jazda nocą i zmaganie się ze słabą widocznością z powodu deszczu, śniegu i lodu stanowią codzienne zagrożenia dla milionów kierowców pojazdów użytkowych na całym świecie.

 

Kierowcy pojazdów ciężarowych często muszą manewrować w ciasnych miejscach, a także wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami dróg i pieszymi w zatłoczonym ruchu drogowym, również przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Nic dziwnego, że dochodzi do wypadków.

Złożony kształt i rozmiar wielu pojazdów, zwłaszcza przy podwyższonych pozycjach kierowcy, oznaczają, że prowadzący muszą radzić sobie ze znaczną liczbą martwych stref. Biorąc pod uwagę fakt, że martwe strefy wokół pojazdu są wymieniane jako jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych na całym świecie, jest oczywiste, że kierowcy potrzebują pomocnej dłoni, aby móc rozpoznać występowanie zagrożenia.

Martwe strefy są odpowiedzialne za tysiące kolizji rocznie na całym świecie. W Unii Europejskiej około 400 osób traci życie podczas incydentów z udziałem ciężkich pojazdów towarowych (HGV), ponieważ kierowca nie był w stanie ich zauważyć..

Technologia pomagająca kierowcom unikać kolizji, zarówno z przeszkodami, jak i z ludźmi, staje się coraz bardziej wyrafinowana.

- Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi, zapobieganie obrażeniom i śmiertelnym wypadkom, a także ochrona sprzętu przed kosztownymi uszkodzeniami - powiedział Eryk Biskupski z Brigade Electronics. - Ciężko pracowaliśmy nad opracowaniem technologii, pomagającej już wysoko wykwalifikowanym kierowcom, aby mogli być jeszcze bezpieczniejsi, a także pomagającej im nie tylko w eliminowaniu martwych stref, ale również w niekorzystnych warunkach i na trudnym terenie. Na przykład radarowy wykrywacz przeszkód Backsense potrafi wykrywać obecność ludzi i przedmiotów w martwych strefach nawet w trudnych warunkach, takich jak mgła czy opady śniegu, dostarczając kierowcy dane o odległości pomiędzy pojazdem a pobliskimi przeszkodami, niezależnie od tego, czy są one w ruchu, czy nie.

Źródło: PR Newswire

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.