contentmap_plugin

edroga139Co najmniej dwie zatoki do kontroli pojazdów powstaną w tym roku w Radomiu. To wyznaczone miejsca, w których będzie możliwe m.in. ważenie samochodów ciężarowych i eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów. Ogłoszony został już przetarg na budowę pierwszej takiej zatoki. Powstanie ona przy przelotowej ulicy NSZZ Solidarność.

Miejsce do kontroli będzie wykonane przy drodze odbarczającej, biegnącej równolegle do trasy w stronę Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Olszynową. Zgodnie z projektem, powstanie tam stanowisko kontrolne dla Inspekcji Transportu Drogowego oraz policji, umożliwiające ważenie pojazdów. - To inwestycja, którą planujemy w trosce o jakość naszych dróg. Im mniej przeciążonych samochodów, tym mniejsze wydatki na remonty - mówi wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak.

Stanowiska do kontroli pojazdów przy ul. NSZZ Solidarność mają być gotowe w czerwcu. W tegorocznych planach jest ponadto budowa podobnej zatoki przy ulicy Warszawskiej, a jeśli pojawią się oszczędności, powstanie też trzecia - na Pruszakowie.

Źródło: MZDiK Radom

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.