JB20180905004Już za kilka miesięcy po Radomiu zacznie jeździć pierwszych dziesięć autobusów elektrycznych, kupionych w ramach tak zwanego projektu multimodalnego. To nie koniec rozwoju elektromobilności, bo MPK w Radomiu otrzyma unijne dofinansowanie (ponad 19 milionów złotych) do zakupu kolejnych dziewięciu autobusów o tego typu napędzie.

 

Na liście rankingowej, opublikowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu znalazł się wśród zakwalifikowanych do realizacji. - To kolejny zakup, który wpisuje się w naszą strategię modernizacji komunikacji publicznej. Stawiamy na rozwój niskoemisyjnego transportu - powiedział prezydent miasta Radosław Witkowski. Oprócz nowych autobusów spółka zakupi również pięć mobilnych dwuwyjściowych stacji ładowania, które zostaną umieszczone na placu zajezdni i jedną stację szybkiego ładowania, która będzie zlokalizowana na pętli autobusowej przy ulicy Królowej Jadwigi. Planowany jest ponadto zakup nowego pojazdu technicznego o napędzie konwencjonalnym, lecz wyposażonego w mobilną stację doładowania autobusów.

Kupione w ramach projektu pojazdy elektryczne zastąpią najstarsze autobusy z rocznika 2002. Nowe pojazdy będą wykorzystane do obsługi linii 3 (Michałów - Idalin), która zostanie całkowicie zelektryfikowana. Analizy niezależnych ekspertów wykazały, iż po linii 1 (na której będą jeździć autobusy ze wspomnianego projektu multimodalnego) kolejną linią przewidzianą do "elektryfikacji" ma być właśnie "trójka". To dlatego przed kilkoma miesiącami została zamieniona obsługa linii 3 i 11 między dwoma operatorami przewozów. MPK zaczęło wtedy jeździć na linii 3, ponieważ aby mogło złożyć wniosek o dofinansowanie, musiało obsługiwać konkretną trasę już w momencie kompletowania dokumentacji.

Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu nastąpi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, zaś przetargi na poszczególne elementy projektu MPK chce ogłosić w 2020 roku. Dostawa zaplanowana jest na IV kwartał 2021 roku.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.