Estetyka ulicy Miodowej jest teraz spójna z Krakowskim PrzedmieściemRozbudowa II linii metra, budowa szkół, przedszkoli i żłobków oraz modernizacje dróg to najbardziej strategiczne inwestycje w 2018 roku. Stołeczni radni zdecydują o zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu prezydentowi stolicy absolutorium z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok.

 

– W ubiegłym roku stolica zrealizowała wiele istotnych inwestycji rozwijających infrastrukturę miejską, w tym dalszą rozbudowę drugiej linii metra w kierunku wschodnim i zachodnim. Korzystaliśmy ze środków europejskich, aby zwiększyć nasz potencjał inwestycyjny. Warszawa od lat jest liderem w pozyskiwaniu środków rozwojowych. Tylko w zeszłym roku pozyskaliśmy 614 mln zł na realizację projektów w ramach programów UE – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy – Koncentrujemy się na poprawie jakości życia warszawskich rodzin. W 2018 roku finansowaliśmy z miejskiej kasy m.in. komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opiekę w warszawskich przedszkolach, dzięki czemu korzystali z nich bezpłatnie.

Inwestycje Warszawy
W 2018 roku miasto przeznaczyło na inwestycje ok. 2,2 mld zł. To blisko 250 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Na inwestycje ogólnomiejskie wydano w zeszłym roku 1,561 mld zł, a wydatki na inwestycje dzielnicowe wyniosły 628 mln zł. Największy wkład w realizację polityki modernizacji infrastruktury lokalnej w Warszawie wniosły dzielnice: Białołęka, Bielany, Mokotów, Wilanów i Wola.

Najwięcej środków wydano na inwestycje w sferze transportu i komunikacji – było to 1,159 mld zł, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową 652 mln zł, a na drogi i mosty – 507 mln zł. Na inwestycje w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 156 mln zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 119 mln zł.

Najwięcej środków przeznaczono na budowę II linii metra, rozwój sieci tras rowerowych, modernizację ciągu ulic Marsa – Żołnierska, budowę ul. Czerniakowskiej – bis, rozbudowę ul. Łodygowej, przebudowę ul. Marynarskiej, budowę Szpitala Południowego, zagospodarowanie nadbrzeży Wisły i modernizację obszarów śródmiejskich. Finansowano również rozwój infrastruktury lokalnej.

W 2018 r. zakończono wiele inwestycji. Oddano do ruchu ul. Gandhi na odcinku ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej, zbudowano parking strategiczny „Parkuj i Jedź" (P+R) „Metro Młociny III" i przebudowano i rozbudowano ul. Encyklopedyczną.

Wydatki budżetowe
W 2018 roku na transport i komunikację przeznaczono 4,4 mld zł, to ponad 26 proc. budżetu miasta. To największa pozycja w budżecie miasta. W zeszłym roku z komunikacji miejskiej skorzystało blisko 1,2 mld pasażerów, czyli ponad 39 mln więcej niż w 2017 r. Na zapewnienie przewozu pasażerów wydano 2,6 mld zł. Sprzedano blisko 84 mln biletów i uzyskano z tego tytułu 843 mln zł. Miasto finansuje 64,9% kosztu przejazdu. Pozostałe 35,1% przypada na pasażera, który płaci za bilet oraz gminy podwarszawskie partycypujące w koszcie komunikacji na swoim terenie.

Warszawa, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, organizuje komunikację miejską w aglomeracji liczącej 33 podwarszawskie gminy oraz 1 powiat. Łącznie to 3,6 tys. km tras w Warszawie oraz 1,4 tys. km – poza Warszawą. Gminy partycypują w wydatkach na komunikację miejską. W 2018 r. wpłaciły do budżetu m.st. Warszawy środki w wysokości 72,1 mln zł.
Od 1 września 2018 r. wprowadzono korzystne dla pasażerów zmiany w taryfie biletowej: Bilet Metropolitarny tj. oferta dla gmin podwarszawskich oraz Bilet Warszawiaka ważny w 1+2 strefie w cenie dotychczasowego biletu na 1 strefę. Oprócz tego trzy kolejne gminy tj. Łomianki, Konstancin-Jeziorna oraz Izabelin zostały włączone do 1 strefy biletowej.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców metropolii warszawskiej było 16 parkingów P+R z 4 655 miejscami dla samochodów i 808 miejscami dla rowerów.

Veturilo jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie - obecnie liczy ponad 380 stacji i 5,5 tys. rowerów, w tym 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów oraz 110 rowerów elektrycznych. W 2018 roku Warszawski Rower Publiczny wypożyczano ponad 6,4 mln razy. Miasto systematycznie rozbudowuje sieć dróg rowerowych, która liczy już blisko 600 km.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.