rowery gdansk2 dominik paszlinskiW 2019 roku przybędzie w Gdańsku około 25 km tras rowerowych. W miejskim budżecie na wydzielone inwestycje rowerowe zaplanowano ponad 68,6 mln zł. Do tej kwoty należy jeszcze dodać przynajmniej kilkanaście milionów zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje rowerowe realizowane w ramach większych inwestycji drogowych. To największy budżet rowerowy w historii Gdańska.

 

Obecnie sieć wydzielonych dróg rowerowych w Gdańsku liczy 123,5 km, ciągów pieszo-rowerowych 18 km, pasów rowerowych 10 km. Do tego dochodzi 517,5 km ulic z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h oraz 221 ulic jednokierunkowych o łącznej długości 51,8 km z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd". Dziennie na terenie Gdańska wykonywanych jest ok. 51,3 tys. podróży rowerem. Na podstawie dwóch ostatnich kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych w roku 2009 i 2016 odnotowano trzykrotny wzrost udziału ruchu rowerowego z 2% do 6%.

- Zmieniają się komunikacyjne przyzwyczajenia mieszkańców Gdańska i coraz częściej wybierają rower. Inwestujemy w rozbudowę tras rowerowych, organizujemy ogólnopolskie kampanie promujące jazdę na rowerze wśród dzieci i dorosłych, by jak najwięcej osób zachęcić do korzystania z tego ekologicznego środka transportu. Mam nadzieję, że rozbudowa tras i wprowadzenie roweru metropolitalnego jeszcze bardziej zwiększy jego udział w mobilności miejskiej, nie tylko w naszym mieście, ale również w całej Metropolii – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Trasy rowerowe w ramach węzłów integracyjnych

Nowe drogi rowerowe powstaną m.in. jako trasy dojazdowe do węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej za kwotę prawie 26 mln zł. W ramach tych prac powstaną m.in. trasa rowerowa wzdłuż al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (0,8 km), trasa rowerowa wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie (0,4 km), droga rowerowa wzdłuż ul. Potokowej, odcinek od PKM Brętowo do ul. Słowackiego (1,2 km), droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej - od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej (1,5 km). Powinna rozpocząć się realizacja drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od al. Grunwaldzkiej do ul. Chłopskiej (1,1 km), trasy rowerowej wzdłuż ulicy Budowlanych od ulicy Sąsiedzkiej do ulicy Nowatorów (1,4 km) i trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nowatorów od ulicy Budowlanych do ulicy Kartuskiej (1,1 km).

Międzynarodowe trasy rowerowe

W ramach realizacji Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym powstaną gdańskie fragmenty trasy R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej o łącznej wartości 26 203 106 zł. Będą to: droga rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej o długości 4,3 km wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego oraz w Gdańsku ponad kilometrowa trasa rowerowa z Wrzeszcza do Brzeźna po wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy. Ponadto na koronie wałów wiślanych zostanie wybudowana droga rowerowa o długości 6,6 km od granicy z gminą Cedry Wielkie do Świbna wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku oraz miejscem odpoczynku.

Rower miejski ze wspomaganiem elektrycznym
System roweru miejskiego MEVO zostanie wprowadzony w 14 gminach obszaru metropolitarnego. W Gdańsku już powstało 360 stacji rowerowych, w których będzie dostępnych 2226 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Cały system będzie obsługiwany przez aplikację mobilną i system do obsługi wypożyczeń. Na realizację tego zadania w 2019 roku przeznaczone jest 7 996 120 zł.

Szlakiem turystycznym przez Trójmiejski Park Krajobrazowy
Miłośnicy turystycznej jazdy rowerem będą mogli skorzystać z trasy rowerowej biegnącej od granicy z gminą Kolbudy do granicy z Sopotem wraz z łącznikami, która będzie o nawierzchni szutrowej, a częściowo asfaltowej. Planowy koszt wykonania w 2019 roku to 5 241 976 zł.

Rowerowe projekty z Budżetu Obywatelskiego
W głosowaniach w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrano mi.in. projekty budowy tras rowerowych na Orunii, Przymorzu, Suchaninie. Powstanie trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego od zbiornika Augustowska do Parku Oruńskiego (0,4 km) oraz 3 nowe drogi rowerowe do Parku Reagana wzdłuż ulic: Jagiellońskiej, Obrońców Wybrzeża i Kołobrzeska – Czarny Dwór o długości 1,4 km oraz Bulwar Przymorze o długości 0,4 km. Mieszkańcy zdecydowali również o powstaniu skrótu pieszo-rowerowego pomiędzy Suchaninem i Siedlcami wzdłuż ulicy Powstańców Warszawskich (0,2 km). Łączny koszt tych inwestycji to 2 136 000 zł.

Trasy rowerowe w ramach inwestycji drogowych
Do kwoty 68,6 mln zł planowanej do wydania na wydzielone inwestycje rowerowe należy doliczyć jeszcze przynajmniej kilkanaście milionów złotych, które zostaną przeznaczone na inwestycje rowerowe realizowane w ramach większych inwestycji drogowych. Mowa tu między innymi o drodze rowerowej wzdłuż ulicy Nowej Bulońskiej (5,0 km), w ramach budowy wiaduktu Biskupia Górka (1,5 km) oraz przebudowy drogi rowerowej wzdłuż ulic: Wosia Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach modernizacji linii tramwajowej na Stogi (3,4 km). Rozpoczną się również realizacje budowy drogi rowerowej wzdłuż linii tramwajowej w ulicy Nowej Warszawskiej o długości 1,8 km oraz tras rowerowych w ramach rozbudowy ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Nowatorów do ulicy Jaśminowy Stok o łącznej długości 2 kilometrów.

Promocja jazdy rowerem
Gdańsk nie tylko dysponuje rozwiniętą infrastrukturą rowerową, ale również prowadzi cykliczne kampanie promujące komunikację rowerową. Urząd Miejski w Gdańsku realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich czy adresowany do uczniów i pracowników placówek edukacyjnych „Rowerowy Maj”. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w kampaniach, w których miasto buduje sieć lokalnych koordynatorów np. w szkołach, na uczelniach w miejscach pracy czy społecznościach lokalnych. Jesienią zakończyła się kolejna odsłona rowerowej rywalizacji miast, w której w Gdańsku wykonano ponad 200 tys. przejazdów rowerowych i łącznie przejechano 1,644 mln kilometrów.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.