30 mln zł wydano w ubiegłym roku na remonty nawierzchni i chodników w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich podsumował najważniejsze prace wykonane w 2014 roku w stolicy.

27 mln zł przeznaczono na wymianę nawierzchni bitumicznych, na tzw. „szybkie frezowania”. ZDM wymienił nawierzchnię m.in. w Al. Jerozolimskich, na odcinku od węzła Salomea do granic miasta (obie jezdnie), na ul. Waryńskiego, odcinek od ul. Puławskiej  do ronda Jazdy Polskiej, na ul. Puławskiej na odcinku od ul. Rakowieckiej do pl. Unii Lubelskiej, na  ul. Mokotowskiej na odcinku od pl. Zbawiciela do Trasy Łazienkowskiej. Prace były prowadzone również w Wawrze na al. Dzieci Polskich na odcinku ulic Bielszowicka – Kociszewskich, na ul. Izbickiej, na ul. Kajki – M. Pożaryskiego, od ul. B. Czecha do al. Dzieci Polskich. Na Targówku: na ul. Bartniczej - Wyszogrodzkiej, na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Chodeckiej, a w Ursusie: na ul. Warszawskiej. „Pod frez” poszło również skrzyżowanie ulic Słowackiego i Popiełuszki oraz odcinek ul. Modlińskiej, od trasy mostu Marii Skłodowskiej – Curie do ul. Aluzyjnej.   
 
Z kolei 3 mln zł miasto przeznaczyło na wymianę nawierzchni chodników, m.in. na pl. Trzech Krzyży, al. Solidarności, na odcinku ulic od Kapucyńskiej do Bielańskiej, jak również na ul. Jugosłowiańskiej na odcinku ulic gen. A. E. Fieldorfa do ul. gen.T. Bora Komorowskiego, po obu stronach. ZDM przeprowadził też prace na ul. Mehoffera na odcinku ulic Modlińska – Książkowa, jak również na ul. Klasyków na odcinku ulic Modlińska – Krokwi. Z kolei na ul. Anody, na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. Ciszewskiego, przeprowadzono remont ścieżki rowerowej.

Do jednych z ważniejszych przedsięwzięć należy dokończenie prac przy wiadukcie nad torami WKD wzdłuż ul. Łopuszańskiej (wymieniana nawierzchni na całej szerokości północnego wiaduktu, wymiana izolacji i desek gzymsowych). Ponadto wymieniono dylatację północnej jezdni mostu Łazienkowskiego, na wiaduktach w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia nad ul. Górczewską oraz na moście w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim. Wyremontowano gzymsy wiaduktu w ciągu ul. T. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II nad Alejami Jerozolimskimi, a także oddano po odbudowie kładkę nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej. Zakończył się też remont mostu w ciągu ul. Gołkowskiej nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

W 2014 rok ZDM podpisał umowę, w ramach której do października br. wymienione zostaną stare parkomaty. Nowe parkomaty będą akceptowały wszystkie karty płatnicze. Montaż pierwszej setki rozpocznie się w lutym.

Źródło: ZDM W Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.