contentmap_plugin

Stary Rynek wizZ początkiem lipca rozpocznie się rewitalizacja Starego Rynku. 6 czerwca podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych. Inwestycja, która zmieni wygląd salonu Bydgoszczy pochłonie 14 mln zł.

 

- Przygotowania projektu poprzedziły długie konsultacje i wiele zmian w dokumentacji projektowej – przypomina prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Część pomysłów udało się zrealizować wcześniej. Zgodnie z uwagami bydgoszczan po rewitalizacji plac nie będzie dostępny dla samochodów. To kolejny element dużych zmian w salonie miasta, który odzyskuje dawną świetność. Jednocześnie będziemy prowadzić prace przy Młynach Rothera i Teatrze Kameralnym.

Zmiany na Starym Rynku były szeroko omawiane podczas konsultacji z mieszkańcami (zgłosili ponad 160 wniosków) i różnymi podmiotami. W ramach inwestycji planowany jest m.in. remont i przebudowa nawierzchni. Chodniki znajdujące się przy pierzejach zostaną poszerzone. Ta zmiana umożliwi lokalizację letnich ogródków blisko budynków w sposób, który nie utrudni przejścia pieszym. Chodniki będą wyłożone granitowymi płytami, co jest spójne z wcześniejszym etapem rewitalizacji Starego Miasta.

Nawierzchnie przeznaczone do poruszania się samochodów dostawczych wykonane zostaną z kamiennej kostki rzędowej. Użyta zostanie część kamieni, którymi obecnie wybrukowane są jezdnie Starego Rynku. Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym po płycie Starego Rynku. Centralna część placu zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze szaro-żółtym o zróżnicowanych wymiarach. Schemat ułożenia ma wyróżniać nasz rynek od innych miast. Wokół płyt wykonana zostanie opaska z czarnej kostki bazaltowej. Do jej budowy również zastosowane zostaną kamienie obecnie wbudowane w płytę Starego Rynku. Wzór i kolorystyka płyt wyznaczą zarys średniowiecznego ratusza zlokalizowanego w centralnej części rynku.

Stary Rynek wiz 2Wzdłuż linii zachodniej pierzei powstanie niewielki murek z siedziskami. Wyprzedzające badania archeologiczne nie pozwoliły zlokalizować w tym miejscu fontanny. W posadzkę płyty rynku wbudowanych zostanie natomiast kilkanaście dysz tryskających wodą w sezonie letnim. Iluminacja pojawi się przy zabytkowej fontannie Kupffendera. Reflektory zostaną zamontowane na pobliskich lampach ulicznych.

Estetyka i ład zapanować mają także w części Starego Rynku wykorzystywanej jako miejsce ogródków letnich. Wszystkie parasole zostaną ujednolicone (kolor oraz kształt). W nawierzchni znajdą się stałe elementy wyznaczające miejsce ich rozstawiania.

Wyremontowane zostanie też oświetlenie. Słupy w formie pastorałów pozostaną, ale zostaną poddane renowacji; wyposażone będą w kaskadowe konstrukcje kwietnikowe i pomalowane zostaną na kolor grafitowy. Usunięta zostanie też latarnia znajdująca się na środku placu. W narożnikach rynku pojawią się estetyczne ławki. Oprócz stacji roweru miejskiego zamontowane zostaną w kilku innych punktach stojaki rowery.

Nowością będzie pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18 południka. Będzie on wyznaczony także na obu końcach dwoma świecącymi słupkami.

Na Starym Rynku pozostanie Pomnik Walki i Męczeństwa. Zostanie nieznacznie przesunięty i w ten sposób stanie się elementem efektownie zamykającym oś widokową biegnącą wzdłuż północnej pierzei. Lepiej wyeksponowana zostanie płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy w 1920 roku.

Prace budowlane ruszą z początkiem lipca. - Zaczynamy najważniejszą cześć zmian w salonie miasta. Cieszę się, że udało się spełnić postulaty bydgoszczan związane z ograniczeniem ruchu samochodowego. Ten plac ma służyć przede wszystkim pieszym, rowerzystom i naszym gościom – podkreśla wiceprezydent Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.

Po zakończeniu prac budowlanych we współpracy Plastyka Miejskiego z innymi podmiotami i środowiskami, m.in. akademickimi i eksperckimi dopracowany zostanie szczegółowa aranżacja zrewitalizowanego Starego Rynku.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.