Stary Rynek wizRewitalizacja płyty Starego Rynku weszła w kolejny etap – obecnie trwają prace przy przebudowie chodników. Od strony zachodniej zamontowano już drewniane siedziska, a w środkowej części placu trwa układanie granitowego zarysu fundamentów średniowiecznego ratusza.

 

Z początkiem lutego wykonawca rozpoczął kolejne prace przy przebudowie chodników okalających płytę Starego Rynku. Te przy północnej stronie Rynku są już na ukończeniu. Jeśli warunki pogodowe nie będą stanowić przeszkód, rozpocznie się w tym miejscu układanie płytek. Po tym planowane jest przejście na pierzeję południową, a na końcu – wschodnią.

Sukcesywnie, w miarę postępu prac na chodnikach będą otwierane przebudowane jezdnie. Już otwarty jest przebudowany ciąg pieszy wzdłuż zachodniej pierzei.

Gotowe są już także ławki wzdłuż od strony budynku ratusza. Są umocowane na żelbetonowej konstrukcji, która częściowo oddziela zieleń znajdującą się przed ratuszem od nawierzchni chodnika. Ławki są całości obłożone granitem, z wyłączeniem miejsc na drewniane siedziska.

Wszystkie posiadają wmontowane podświetlenie, które rozjaśnia także częściowo chodnik wzdłuż tej części Starego Rynku.

Koszt rewitalizacji Starego Rynku to 14,3 mln zł. Zakończenie całej inwestycji planowane jest zgodnie z umową w czerwcu. Wyposażenie Starego Rynku w postaci elementów małej architektury (ławek, kwietników) zostało wybrane w drodze konkursu.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.