P9011103W Bydgoszczy ogłoszony został przetarg na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie i fontanna to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji. Wybrano ją w drodze konkursu i konsultowano z mieszkańcami.

 

- Stary Fordon wkrótce stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - To nie tylko efekt inwestycji uruchomionych przez miasto. Za nami już udana rewitalizacja ul. Bydgoskiej. Wkrótce rozpoczniemy prace przy Rynku oraz kompleksowe remonty miejskich budynków. Przygotowujemy się też do zagospodarowania terenów nad Wisłą. Cieszę się, że te działania wspierają mieszkańcy. Każda impreza, wspólny spacer, jarmark, czy nawet kwiaty ustawione przed kamienicami pomagają nam stworzyć kolejny atrakcyjny kawałek miasta. Miejsce, gdzie warto spędzać czas i które warto pokazać również naszym gościom.

Obecnie trwa przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Prace zajmą około dwóch lat. W trakcie wyboru wykonawcy oceniane będą: cena, gwarancja, termin realizacji, doświadczenie kierownika budowy. Rynek po rewitalizacji ma być wizytówką Starego Fordonu, ale jednocześnie sprzyjać spotkaniom mieszkańców.

Ruch ograniczony
Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie. Ważnym elementem projektu są ograniczenie ruchu kołowego oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu, w tym poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa Rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptaku z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym. Dopuszczony zostanie okazjonalny przejazd przez strefę pieszą do bramy zakładu karnego.

Naturalne materiały
Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt nawiązujący do bryły kościoła zostanie zaakcentowany przed świątynią. Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. Chodnik wzdłuż więzienia wyłożona zostanie granitowymi płytami. Z kolei wokół lipowej alei, która zdobić ma południową część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego, pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Fontana z tryskającymi dyszami
Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty Rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru – korzystanie z całej powierzchni Rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą. W niecce znajdują się dysze tryskające i mgławiące. Będzie można je programować pod kątem widowisk świetlno-muzycznych.

W przypadku organizowania na rynku dużych imprez, niecka stanie się miejscem rozstawiania sceny.

Ważne szczegóły i detale
W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W punktach węzłowych podziałów posadzki umieszczone są punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Plac przed kościołem i nieckę fontanny łączy detal wspólnego wzoru mniejszych koncentrycznych przełożeń drobniejszej granitowej kostki w tym samym kolorze.

W posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę. Pomnik ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu w Bydgoszczy zostanie zrewitalizowany i przeniesiony do nowej lokalizacji.

Oświetlenie formą i wymiarami nawiąże do dawnych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag. Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz inne „oczka” wkomponowane w nawierzchnię.

Dużo zieleni
Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni. Zielony bufor z kwitnącymi krzewami pojawić ma się od strony ul. Wyzwolenia. Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo, planowane jest posadzenie bezpośrednio do gruntu, w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego, klonu, zabezpieczonego ochronną kratą. W małych donicach betonowych posadzimy begonie.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.