krakowZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opracował specjalny Raport Roczny, który podsumowuje inicjatywy, działania oraz inwestycje jednostki wykonane w roku 2017. W raporcie omówiono najbardziej istotne kwestie związane m.in. z optymalizacją komunikacji miejskiej, remontami i modernizacjami infrastruktury drogowej, ale także akcjami społecznymi kierowanymi do krakowian.

 

Działania ZIKiT w roku 2017 liczbowo prezentują się następująco: zrealizowano 200 inwestycji; wyremontowano 440 000 metrów kwadratowych jezdni oraz 180 000 metrów kwadratowych chodników za kwotę ponad 84 mln zł. Wybudowano 29 nowych wiat przystankowych, zmodernizowano 60 kolejnych wiat. Zamontowano 1 500 sztuk nowych stojaków rowerowych, z tego w większości przy publicznych placówkach oświatowych. Do dyspozycji mieszkańców oraz turystów jest 1 500 rowerów, które dostępne są w 156 stacjach na terenie całego miasta. Dyspozytornia obsłużyła 14 580 zgłoszeń od mieszkańców, a ZIKiT rozpatrzył 104 735 indywidualnych spraw.

Jedną z najważniejszych inwestycji w roku 2017 była modernizacja ulicy Basztowej. W jej ramach przebudowano dwa węzły rozjazdowe: Basztowa – Długa oraz Basztowa – Lubicz – Westerplatte – Pawia. Po modernizacji ulica Basztowa stała się jednokierunkowa w kierunku od Dworca Głównego do Długiej, ale ze ścieżką rowerową pozwalającą na ruch w przeciwnym kierunku.

Istotną, pozytywną zmianą, którą ZIKiT wprowadził w grudniu 2017 r. było również stworzenie Strefy Ograniczonego Ruchu na Kazimierzu. Obecnie dojazd do głównych ulic tego zabytkowego obszaru (Miodowej, Dietla, Krakowskiej, Dajwór, Starowiślnej) jest możliwy dla wszystkich. Natomiast na węższe, wewnętrzne ulice wjazd mają mieszkańcy, dostawcy, taksówkarze oraz goście hotelowi.

Podsumowując rok 2017 warto również wspomnieć o zmianie organizacji ruchu w pobliżu Wawelu, mającej na celu ograniczenie natężenia komunikacyjnego na przejeździe przy Zamku Królewskim. W listopadzie ubiegłego roku testowo wyłączone zostały sygnalizatory na zbiegu ulicy św. Gertrudy z ul. Bernardyńską, Stradomską oraz Św. Idziego.

Z zakresu akcji społecznych najbardziej atrakcyjną dla odbiorców w roku 2017 okazała się Akademia Młodego Krakowianina. Celem akcji jest rozwijanie wiedzy najmłodszych krakowian z zakresu: ekologii, funkcjonowania miasta oraz bezpieczeństwa na drogach.

Raport można pobrać na stronie zikit.krakow.pl

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.