666Policja podała pierwsze dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach w 2014 roku. Liczba przestępstw drogowych w ubiegłym roku spadła o 53 819, czyli o 38% w stosunku do roku 2013.

Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2014 roku wyniosła ponad 87 tysięcy. Dane za poprzedni rok były dużo wyższe: wyniosły prawie 141 tysięcy.

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 34 694 wypadków – jest to o 691 mniej niż w roku poprzednim. W 2014 roku liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 171 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 120 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 42 177 osób i było to o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku.

policja slajd 1policja slajd 2policja slajd 3

Prawie dwukrotnie wzrosła liczba przeprowadzonych kontroli trzeźwości (prawie 9 mln w 2013 i 15,5 mln w 2014 roku). Co ważne, zmniejszyła się liczba odnotowanych nietrzeźwych kierujących o ponad 20 tysięcy, liczba wypadków przez nich spowodowanych o około 300, a także liczba zabitych w tych wypadkach (mniej o 25 osób).

Jak podają policjanci, wiecej funkcjonariuszy pracuje w wydziałach ruchu drogowego. Od 2013 roku jest ich około 15% więcej. W ubiegłym roku we wszystkich komendach wojewódzkich powołano też specjalne zespoły do zwalczania agresywnych zachowań na drogach. W ich skład wchodzą m.in. policjanci ruchu drogowego i pionu kryminalnego.

Źródło: KGP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.