glosowanieW dniach 15-22 września w Trójmieście odbędą się konsultacje społeczne z zakresu rozmieszczenia stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat wstępnie zaproponowanych lokalizacji dla stacji postoju rowerów. Przyszli użytkownicy będą mogli również zgłosić własne propozycje miejsc, w których w przyszłości parkowane będą rowery.

Na przeprowadzenie konsultacji zdecydowały się miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Reda, na których terenie zlokalizowane zostanie 90% systemu.

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz 14 gminami należącymi do Stowarzyszenia przystąpiło do realizacji Projektu pn.: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”. W następstwie realizacji Projektu powstanie wspólny dla Metropolii system roweru publicznego funkcjonujący na terenie 14 gmin.

- W Gdańsku zostało wytypowanych 360 lokalizacji stacji postojowych. Propozycje bazują na założeniach wypracowanych w trakcie tworzenia koncepcji roweru metropolitarnego - wyjaśnia Grzegorz Krajewski z Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Główne założenia to, że rower musi służyć celom komunikacyjnym, nie rekreacyjnym i ma zwiększyć mobilność w mieście, w połączeniu z komunikacją miejską i kolejową. Lokalizujemy stacje w bliskości węzłów przesiadkowych, nie dalej niż w promieniu 5 km od kolejowych węzłów przesiadkowych.

Rower Metropolitalny powstanie w oparciu o tzw. system IV generacji, czyli rowery z wbudowanym elektrozamkiem oraz modułem GPS. Dzięki temu rowery będą parkowane z wykorzystaniem tradycyjnych u-kształtnych stojaków rowerowych, zarówno obecnie istniejących, jak i nowych, zakupionych w ramach projektu. Każde miasto otrzyma również swoją pulę rowerów, która w przybliżeniu kształtuje się następująco: Gdańsk - 2160, Gdynia – 1100, Sopot – 164, Reda – 39. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie 10% floty będą stanowiły nowoczesne rowery ze wspomaganiem elektrycznym.

Konsultacje prowadzone będą kolejno w każdym z miast: 15 września w Gdańsku, 19 września w Gdyni, 21 września w Redzie i 22 września w Sopocie. Spotkania konsultacyjne są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

W Gdańsku konsultacje stacji Roweru Metropolitalnego zaplanowano w ramach Cycle Hack, międzynarodowej oddolnej inicjatywy, mającej na celu zwalczanie wszelkich barier stojących na drodze komunikacji rowerowej. Uczestnicy będą zgłaszać problemy, jakie napotykają jeżdżąc jednośladem. Następnie, pracując w zespołach tematycznych, wypracowują i testują rozwiązania. Warsztaty Cycle Hack odbędą się równolegle w blisko 40 miastach na świecie, a ich gdańska edycja będzie przebiegać pod hasłem „Patenty na jazdę w niepogodę”.

\Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.