lublinPo roku od uruchomienia system rowerów miejskich w Lublinie może pochwalić się blisko 40 tysiącami użytkowników i ponad pół milionem wypożyczeń. Polska Agencja Przedsiębiorczości przyznała też MPK Lublin I miejsce w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

Rower miejski

- Liczba użytkowników i wypożyczeń kilkakrotnie przekroczyła szacunki, jakie przyjmowaliśmy ubiegając się o środki europejskie. To pokazuje, że każda złotówka wydana na infrastrukturę rowerową to słusznie zainwestowane środki. Cieszę się, że mieszkańcy wybierając tą formę transportu troszczą się o Lublin. Dziś wiemy że rower, ale także komunikacja zbiorowa, skutecznie konkurują z transportem indywidualnym – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Lubelski Rower Miejski jest jednym z największych systemów w kraju. Do dyspozycji użytkowników jest 420 rowerów rozlokowanych w 42 stacjach. W przyszłym roku system czeka rozbudowa. Przybędzie kolejnych 40 stacji i 400 rowerów. Nowością będą dwie stacje z rowerkami dziecięcymi. Ponadto, do rozbudowy włączają się partnerzy ze Świdnika, gdzie pojawi się 5 stacji i 41 rowerów.

Rowery najczęściej wypożyczane były w maju tego roku, gdy zanotowano 81276 wypożyczeń. Przejażdżki popularne były także w czerwcu (79324 wypożyczeń) i październiku ubiegłego roku (74939).

Rowery najwięcej razy wypożyczane były ze stacji przy Politechnice Lubelskiej (5258 razy). Ten sam terminal odnotował największą liczbę zwrotów (5449). Najpopularniejszą trasą wśród rowerzystów była trasa z ul. Zana na ul. Nadbystrzycką.

Transport publiczny

Celem rankingu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości było wyłonienie najlepszych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz polepszających jakość życia lokalnej społeczności. Pod uwagę brane było 100 przedsiębiorstw w skali kraju.

- Zostaliśmy docenieni za szereg innowacyjnych działań podejmowanych w ostatnich latach, za standard posiadanego taboru, inwestycje, innowacyjne rozwiązania na skalę branży, działania edukacyjno-promocyjne oraz kwotę pozyskanych dotacji na rozwój swojej infrastruktury - powiedział Tomasz Fulara, prezes MPK Lublin.

To wyróżnienie za montaż darmowego wifi w pojazdach, opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin, program BusBonus, czy projekt autobusu elektrycznego - wspólnego dzieła firmy Ursus, MPK Lublin i Politechniki Lubelskiej.

Największy i najważniejszy projekt Lublina, zrealizowany z udziałem środków unijnych, to Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego na kwotę 0,5 mld zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Projekt zakłada budowę trakcji trolejbusowej o długości ponad 26 km wraz z systemem zasilania (9 podstacji), budowę nowej zajezdni trolejbusowej, a także zakup nowego taboru trolejbusowego (70 sztuk), autobusowego (100 sztuk) wraz z powstaniem Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu Zarządzania Transportem Publicznych.

Jednym z priorytetowych zadań jest też budowa Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego - wielofunkcyjnego obiektu dworca autobusowego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postojów taxi, postojów-dojazdów samochodów osobowych i parkingów.

Inwestycja, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie głównym węzłem komunikacji publicznej, obsługującym nie tylko Lubelski Obszar Funkcjonalny, ale również Lubelski Obszar Metropolitarny i całe województwo.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.