edroga1000Łódź będzie miała rower publiczny za ponad 12 mln zł. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołania, które wpłynęły po ogłoszeniu zwycięzcy przetargu - firmy NextBike. Zarząd Dróg i Transportu może już podpisać umowę z wykonawcą.

Łódzki Rower Publiczny będzie oferował 1000 jednośladów, które będzie można wypożyczać w 100 stacjach, zlokalizowanych głównie w strefie śródmiejskiej. Rowery typu miejskiego z niską ramą, błotnikami, oświetleniem, koszykiem będą w kolorach ciemnoszarym i czarnym. Każdy będzie posiadał zabezpieczenia umożliwiające pozostawienie (przypięcie) w innym miejscu niż stacja dokująca.

Jednoślady mają być wyposażone w moduły GPS - dodatkowe zabezpieczenie na wypadek kradzieży. Przede wszystkim jednak dostarczą informacji o trasach, którymi poruszają się mieszkańcy. Dane będą wykorzystywane przy projektowaniu kolejnych dróg rowerowych w Łodzi. Wygląd terminali będzie spójny z Systemem Informacji Miejskiej (np. z kolorem tablic informujących o nazwach ulic), a na każdym z nich dostępna będzie mapa z lokalizacją wszystkich stacji.

Klient będzie mógł wypożyczyć rower po zalogowaniu w terminalu. ZDiT chce, aby było to możliwe przy użyciu np. legitymacji studenckiej czy specjalnej karty ŁRP.

Pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne. Za pierwszą godzinę trzeba będzie zapłacić złotówkę, drugą 3 zł, a każdą następną 5 zł. Możliwe również będzie wypożyczenie dwóch rowerów przez jednego użytkownika. Termin realizacji zadania to wiosna 2016 r.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.