DSC04851Startuje budowa odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11 na wałach przeciwpowodziowych Dunajca w gminie Zakliczyn. Nowy fragment małopolskiej części, określanej mianem VeloNatura, umożliwi wkrótce podróżowanie rowerem po kolejnych najpiękniejszych terenach doliny tej rzeki.

 

W budowie jest następny fragment liczącej prawie 6 tys. km europejskiej trasy EuroVelo 11 od zapory w Czchowie do Lusławic. Długość budowanego przez województwo małopolskie odcinka przez gminy Czchów i Zakliczyn wynosi 16,8 kilometrów, a koszt to prawie 9 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Strabag Infrastruktura Południe S.p. z. o.o.

Między Czchowem a Filipowicami ścieżka została poprowadzona po istniejących drogach. Pozostała część odcinka przez gminę Zakliczyn – aż do Lusławic (przeszło 11,5 kilometra) – będzie przebiegać po wałach przeciwpowodziowych Dunajca.

- Budowa ścieżki rowerowej po obwałowaniach w gminie Zakliczyn teraz właśnie się rozpoczyna.
Cieszę się, że uprawiający turystykę rowerową zyskają kolejną atrakcyjną i bezpieczną trasę, prowadzącą przez malownicze tereny z pięknymi widokami. Jako zarząd województwa będziemy zlecać projekty odcinków następnych ścieżek rowerowych, będziemy otwarci na wszelkie inicjatywy w tym zakresie – zapewnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach zakliczyńskiej części inwestycji na wałach przeciwpowodziowych Dunajca powstaną m.in. dwie kładki nad potokami – Rudzanka i Paleśnianka.

Anna Pieczarka z zarządu województwa zwraca uwagę na ciekawe rozwiązanie, które zostanie zastosowane w okolicach mostu w Zakliczynie – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975. Ścieżka będzie poprowadzona pod przeprawą mostową przez Dunajec, dzięki czemu rowerzyści będą omijać bezkolizyjnie ruchliwą jezdnię. Wszystko zostanie wybudowane w najwyższym standardzie.

- Będzie to trasa łatwa, przyjazna dla rowerzystów. Stwarzamy warunki do rekreacji, do wypoczynku na świeżym powietrzu, ale także do przyjemnego spędzania czasu na wydarzeniach kulturalnych – stwierdziła Anna Pieczarka.

Burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak mówił, że inwestycja ta znacznie podniesie atrakcyjność turystyczną ziemi zakliczyńskiej. Tym bardziej, że skomunikowane z trasą EuroVelo 11 zostaną już istniejące ścieżki rowerowe. Jeszcze w tym roku powstanie ciąg pieszo-rowerowy przy odcinku drogi wojewódzkiej od ronda w Roztoce do mostu nad Dunajcem. Koszt to 746 tys. zł, a przedsięwzięcie jest finansowane po połowie przez samorząd Małopolski i gminę Zakliczyn.

- Jako samorząd gminny wytyczyliśmy już ścieżki do atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie miejsc, które oczywiście połączone będą z trasą VeloNatura, m.in. w kierunku Jamnej, Lusławic i Melsztyna – dodał Dawid Chrobak.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.