bicycle redW Sopocie realizowany jest projekt „Nadmorska Trasa Rowerowa R10”. Projekt obejmuje przebudowę nadmorskiej trasy rowerowej od granicy z Gdynią do granicy z Gdańskiem, w tym przebudowę ul. Haffnera od Al. Niepodległości do ul. Powstańców Warszawy na wybranych odcinkach oraz budowę dwóch miejsc postojowych dla turystów – w okolicach Molo oraz w Parku Północnym na granicy Sopotu z Gdynią.

 

Do 2020 roku zmodernizowanych zostanie ok. 10 km leśnych tras rekreacyjnych. Prace obejmą: wyrównanie terenu, utwardzenie, oznakowanie.

Wykonany zostanie też węzeł integracyjny Kamienny Potok obejmujący przebudowę i budowę dróg dla rowerów wzdłuż Al. Niepodległości, ul. Armii Krajowej i ul. Wejherowskiej.

Miasto bierze udział w projekcie „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego”. Założeniem projektu jest budowa systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Na obszarze 14 gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot znajdzie się blisko 3900 rowerów 4. generacji wyposażonych w moduły GPS i elektrozamek. Mieszkańcy Sopotu będą mogli korzystać z 166 rowerów. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej.

„Studium zrównoważonej mobilności miejskiej” zakłada przedłużanie odcinków tych ulic, na których ruch i parkowanie samochodów, na jezdniach przekształcanych w przestrzeń publiczną z pierwszeństwem pieszych, zostanie wykluczone. Będzie tam jedynie możliwy dojazd samochodów dostawczych w ustalonych przedziałach czasowych (np. w godz. 10:00 – 12:00) oraz dojazd samochodów mieszkańców na miejsca parkingowe położone na ich posesjach. Obecnie w Sopocie występują następujące ulice całkowicie wyłączone z ruchu samochodów (ul. Bohaterów Monte Cassino i ulice odchodzące od niej na północ i na południe):
a) Odcinek ul. BMC: między przejściem podziemnym pod Aleją Niepodległości a przejściem podziemnym pod linią SKM i PKP.
b) Odcinek ul. BMC: między przejściem podziemnym pod linią SKM i PKP a wylotem ulicy T. Kościuszki prowadzącym od ronda przy Placu Konstytucji 3 Maja.
c) Odcinek ul. BMC: od wylotu ul. T. Kościuszki do Placu Przyjaciół Sopotu.
d) Odcinek ul. Haffnera od ul. BMC do ul. Kubacza.
e) Odcinek ul. Jana Sobieskiego do ul. K. Pułaskiego.
f) Odcinek ul. Gen. Bema do ul. K. Pułaskiego.
g) Odcinek ul. Królowej Jadwigi do ul. Morskiej.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.