csm G13 bbe7576fdcDodatkowe środki zabezpieczone przez Radę Miasta w Bydgoszczy pozwalają rozstrzygnąć przetarg na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej i Focha. To jedna z najważniejszych inwestycji poprawiających spójność dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trwają też inne rowerowe inwestycje.

 

W opinii rowerzystów nowe trasy w Śródmieściu zapewnią przede wszystkim jeszcze większą spójność sieci rowerowej. Poza tym pozwolą na bezpieczny przejazd z zachodniej części Bydgoszczy na Stare Miasto.

Połączone zostaną:
- trasa wzdłuż Kanału Bydgoskiego
- drogi rowerowe wzdłuż Grunwaldzkiej
- droga rowerowa w kierunku dworca kolejowego
- powstanie bezpieczny dojazd na Wyspę Młyńską

Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul Kruszwickiej pochłonie blisko 9 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Strabag. Z kolei droga rowerowa wzdłuż ul. Foch to koszt 2,7 mln zł. Dodatkowe środki zabezpieczone przez Radę Miasta – prawie 4 mln zł - pozwolą rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowy z wykonawcami, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty.

Projekt budowy drogi rowerowej na ul. Focha zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy (po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino trasa została wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary). Na moście droga dla rowerów jest zostanie wydzielona na chodniku bitumicznym za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych.
W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Przy ul. Kruszwickiej drogi rowerowe powstaną po obu stronach jezdni. Wydzielona droga rowerowa będzie funkcjonować na całej długości po stronie zachodniej (przy centrum handlowym). Niezbędna będzie do tego korekta jezdni, która w części południowej zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

Po stronie wschodniej część trasy wytyczona zostanie w formie pieszojezdni oraz z wykorzystaniem jezdni parkingowej (zakończenie ul. Kordeckiego). Rowerzyści będą mogli korzystać też z tunelu łączącego plac Poznański z ulicą Dolina.

Drogi rowerowe powstaną też wokół placu Poznańskiego. Wykonane zostaną nowe zatoki autobusowe na wylocie ul. Szubińskiej i Stromej.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.