edroga23624 października to Międzynarodowe Święto Roweru. W województwie kujawsko-pomorskim jest około tysiąca wybudowanych ścieżek rowerowych. Znaczna ich część powstaje dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

- Rower to nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale też tani i praktyczny środek komunikacji, z którego mieszkańcy regionu korzystają coraz częściej. Bezpieczne i wygodne ścieżki zachęcają, by wybrać rower jako alternatywę dla samochodu. W obecnej perspektywie naszym priorytetem jest, by istniejące trasy łączyły się w długie trakty łączące kilka gmin i powiatów. Kolarstwo to także jeden z najpopularniejszych sportów na świecie. W regionie pracujemy na rzecz szkolenia przyszłych mistrzów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Ścieżki i turystyka rowerowa
Dotacje w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 pozwoliły na powstanie prawie 189 km ścieżek, w ramach obecnej 2014-2020 rozdzielone zostały środki, które pozwolą na wybudowanie 268 km tras dla rowerzystów. Do tej pory samorząd województwa zawarł umowy na dofinansowanie 48 projektów, a 11 kolejnych jest w przygotowaniu. Około 80 kilometrów traktów dla rowerzystów powstaje przy gruntownie przebudowywanych trasach wojewódzkich. To możliwe dzięki ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Warto zauważyć, że wciąż organizowane są konkursy, w których można uzyskać dotację na budowę ścieżek rowerowych.

Samorządowe władze województwa zabiegają też o to, by ścieżki rowerowe łączyły się w długie trakty przebiegające przez kilka gmin. Przyłączenie projektowanej trasy rowerowej do istniejącej już drogi dla rowerzystów to jeden z warunków otrzymania wsparcia z RPO. Takie przedsięwzięcie zrealizowano między innymi w przypadku 100-kilometrowej trasy rowerowej z Torunia przez Unisław i Bydgoszcz do Koronowa. Aktualnie trwają pracę, dzięki którym ścieżka połączy się z Chełmnem i Grudziądzem.

Szczególnie aktywny w pozyskiwaniu środków na budowę ścieżek rowerowych jest powiat toruński. Aktualnie przecinają go popularne wśród rowerzystów trakty między innymi z Łysomic do Chełmży z odgałęzieniem do Kamionek czy ze Złotorii do Osieka. W ostatnim czasie władze powiatu pozyskały środki na budowę dróg: Osiek – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze (24 km), Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice (8 km, dzięki którym połączone zostaną ścieżki Koronowo - Bydgoszcz - Unisław Toruń i Łysomice - Chełmża) i Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (10 km). Wśród innych ciekawych projektów są: budowa ścieżki pomiędzy Nakłem nad Notecią a Bydgoszczą (14 km) czy budowa ścieżek w gminach Dąbrowa Chełmińska (11 km) i Świecie (10 km).

Dzięki środkom z RPO oraz budżetu województwa, w Kujawsko-Pomorskiem wytyczono także Wiślaną Trasę Rowerową. Na terenie Kujaw i Pomorza długość trasy wynosi 450 kilometrów. Została ona wytyczona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.

Ścieżki rowerowe w statystyce:
W 2018 roku łączna długość ścieżek rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła około 1000 kilometrów i od roku 2011 (pierwsze dostępne dane statystyczne w tym zakresie) wydłużyła się o ponad 500 kilometrów (4 wynik w kraju).

Długość ścieżek rowerowych w województwie to 8,3% długości wszystkich ścieżek rowerowych w kraju. Jest to 4 najlepszy wynik w Polsce – po województwach mazowieckim (12,5%), wielkopolskim (12,0%) i pomorskim (9,8%).

Blisko 66% ścieżek rowerowych w województwie (615 km) znajdowało się pod zarządem gmin, prawie 24% (220 km) pod zarządem powiatów, a niewiele ponad 10% (97 km) pod zarządem samorządu województwa.

Na każde 10 tys. km2 w województwie w 2016 r. przypadało 519 kilometrów tego rodzaju infrastruktury. To trzeci najlepszy wynik w kraju i zdecydowanie powyżej średniej krajowej, która wynosiła 360 kilometrów.

Pod względem długości ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności województwo kujawsko-pomorskie utrzymało wysoką pozycję. Z wynikiem 4,5 km zajmowało w 2016 roku 3 lokatę.

Źródło: UM WK-P

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.