made with love from Joomla.it

cycle path 123253 640W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu podpisano umowę, która dotyczy współfinansowania budowy kładki, która połączy pieszych i rowerzystów z Polski, Czech i Niemiec.

Projekt budowy turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na styku granic Polski, Czech i Niemiec zrodził się już dwanaście lat temu. Pierwotnie inicjatywa ta miała być finansowana z budżetu miast Zittau, Hradek nad Nysą i Bogatyni, jednak ze względu na swój rozmiar, wykraczała poza możliwości finansowe gmin. Uwzględniając charakter i znaczenie projektu  inwestycję poparł samorząd Dolnego Śląska, Kraj Liberecki oraz Powiat Görlitz i to regiony zdecydowały się na finansowanie inwestycji. Od 2016 roku polskim liderem projektu  jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która podjęła się prowadzenia projektu.

Umowa zakłada, że koszt całej inwestycji nie przekroczy 5 mln zł. Aż 85% tej kwoty ma pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020, o które razem będą starać się regiony. W tej chwili przygotowywany jest wniosek o dotację, który zostanie złożony do końca listopada tego roku. Pozostała część kosztów, tj. 15%, zostanie podzielona po równo pomiędzy stronę polską, czeską i niemiecką.

Następnym krokiem, po podjęciu decyzji o finansowaniu budowy kładki, jest rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt i pozyska niezbędne dokumenty – głównie pozwolenia na budowę na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.