contentmap_plugin

10203Pod koniec września miłośnicy dwóch kółek przejadą przez Krynicę-Zdrój ponad 12-kilometrowym, nowoczesnym odcinkiem ścieżki rowerowej, łączącym miasto z sąsiadującą Muszyną. To jednak nie wszystko. W niedalekiej przyszłości cykliści będą mogli wyruszyć stąd w dalszą podróż, bo szlak zostanie przedłużony do EuroVelo11. Koszt inwestycji to prawie 6,2 mln zł, a unijne dofinansowanie z RPO stanowi ponad 3,7 mln zł.

 

- W ubiegłym roku w odpowiedzi na konkurs związany z rozwojem lokalnych tras turystycznych w Małopolsce złożono 26 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję, by przeznaczyć na te przedsięwzięcia ponad 46 mln zł. Z tej kwoty 3,7 mln zł otrzymała właśnie Krynica-Zdrój, która na swoim terenie wybuduje uzdrowiskową trasę, z której już w krótce będą mogli korzystać cykliści i kuracjusze – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana i dobrze oznakowana ścieżka rowerowa VeloKrynica o długości 12,06 km. Pierwszy jej odcinek – 1,68 km – będzie przebiegać malowniczymi Bulwarami Dietla, nad przepływającym przez centrum miasta potokiem Kryniczanka. Będzie to dokładnie odcinek od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do końca ulicy Ebersa, z uwzględnieniem fragmentu ulicy Granicznej. Następnie droga zostanie poprowadzona w kierunku południowym, aż do granicy z sąsiadującą gminą Muszyną, a konkretnie do wsi Powroźnik. Ścieżkę zaplanowano w większości na terenie odseparowanym od ruchu samochodowego. Natomiast w miejscu skrzyżowania ścieżki z drogą wojewódzką nr 971 zostanie wyznaczony bezpieczny rowerowy przejazd.

Na szerokich, 2,5-metrowych trasach, zaplanowano charakterystyczną dla ścieżek czerwoną nawierzchnię, która zapewni nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo spacerujących kuracjuszy. Na trasie z myślą o rowerzystach powstanie też altana, pod którą będzie można odpocząć i zregenerować siły. Nie zabraknie też ławek oraz toalety. W planach jest również budowa placu rekreacyjnego z siłownią pod chmurką.

- Bardzo się cieszę, że kolejna gmina podziela nasz entuzjazm w budowie ścieżek rowerowych i włącza się w ich powstawanie. Dzięki temu zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający nasz region, mogą przemierzyć malownicze tereny Małopolski na dwóch kółkach – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa. I dodał: - Realizujemy największy w Małopolsce projekt budowy dróg rowerowych. W 2020 roku cykliści będą mogli podróżować po ośmiu dobrze przygotowanych i oznakowanych trasach rowerowych o łącznej długości prawie 1000 kilometrów.

Otwarciu 12-kilometrowego odcinka będzie towarzyszyć szeroka promocja ścieżki. Zaplanowano bowiem publikację folderu z mapą oraz z informacjami uwzględniającymi okoliczne atrakcje turystyczne. Ponadto na początku i na końcu szlaku cykliści zyskają dwie tablice z dokładnym opisem trasy i systemem powiązań z innymi rowerowymi drogami.

Warto dodać, że krynicki szlak pozwoli w niedalekiej przyszłości połączyć to uzdrowiskowe miasto z odcinkiem VeloNatura, czyli małopolskim odcinkiem EuroVelo 11. Ta europejska autostrada rowerowa to 6 tys. km dobrze przygotowanej i oznakowanej drogi rowerowej, którą będzie można podróżować z Norwegii przez Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię aż do Grecji. Jej małopolska część, określana mianem VeloNatura, łączy Kościelec (leżący na granicy z województwem świętokrzyskim) z Muszyną (przy granicy ze Słowacją).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.