ban ogNa przestrzeni ostatnich lat Polska przeszła znaczącą zmianę w zakresie infrastruktury transportowej. W ciągu dekady Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała około 34 miliardów euro na inwestycje drogowe. Z tych pieniędzy zbudowano około 2000 km autostrad i dróg ekspresowych.

Tak dynamiczny rozwój infrastruktury skutkowało również wieloma badaniami naukowymi i wdrożeniem nowych rozwiązań. Ich praktyczne zastosowanie, proponowane przez ekspertów, będą prezentowane podczas polskiej edycji konferencji Transport Research ArenaTRA2016, która zgromadzi naukowców z ponad 50 krajów.

Szósta edycja konferencji Transport Research Arena - TRA2016, po Göteborgu, Lublanie, Brukseli, Atenach i Paryżu, będzie gościła w Warszawie.

W dniach 18-21 kwietnia 2016 na stadionie PGE Narodowy spotka się najbardziej reprezentatywne grono osób zaangażowanych w tworzenie nowoczesnego transportu lądowego i wodnego. Naukowcy, przedstawiciele firm, administracji państwowej i drogowej, politycy, managerowie, studenci będą dyskutować o rozwiązaniach, które uczynią transport bardziej wydajnym i ekologicznym. Hasłem polskiej edycji TRA jest MOVING FORWARD – Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility, czyli poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na transport przyszłości.

Cykl konferencji Transport Research Arena to najważniejsze europejskie wydarzenie poświęcone badaniom naukowym w obszarze transportu powierzchniowego, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Przy tworzeniu założeń programowych współpracują także: Europejska Konferencja Dyrektorów ds. Dróg - CEDR, europejskie platformy technologiczne ERRAC, ERTRAC, WATERBORNE, ALICE oraz organizacje z krajów organizatorów. Stronę polską reprezentują: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Celem konferencji jest rozwój badań i wdrożeń w szeroko rozumianym obszarze transportu, zacieśnianie współpracy między nauką i przemysłem oraz praktyczne wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych przez naukowców. Synergia pomiędzy nauką i przemysłem jest atutem, z którego powinniśmy umiejętnie korzystać dla dobra nas wszystkich.

W czasie obrad zostaną przedstawione najnowsze badania, innowacje, technologie i wdrożenia, koncepcje, w tym najlepsze praktyki z Europy i świata. Ponad 500 referatów zostało zaakceptowanych do wygłoszenia i przedstawienia na plakatach naukowych.

Tematy sesji strategicznych wyznaczą obszary dyskusji w poszczególnych dniach konferencji. Dotyczyć będą następujących zagadnień:

Tworzenie Wspólnej Europy – Rola Transportu,
Automatyzacja w Transporcie,
Energia i Transport,
Mobilność jutra.

PROGRAM

TRA2016 zgromadzi ponad 1500 osób zainteresowanych dyskusją na temat roli i znaczenia komunikacji w tworzeniu wspólnej Europy, opracowania modeli transportowych i technologii wszystkich rodzajów transportu. Ważny punktem obrad będzie rozmowa o dynamicznych zmianach demograficznych oraz, zgodnie z misją konferencji, scenariusze dotyczące transportu przyszłości.

Specjalne warsztaty będą poświęcone również kwestii zatrudnienia kobiet w branży infrastruktury i transportu. Ponadto, nie zabraknie tematów związanych ze sposobami zwiększenia efektywności transportu, utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wydarzenia towarzyszące, takie jak np. TRA Marketplace, będą równie ważne jak sama konferencja. Podczas sesji plakatowej naukowcy i przedsiębiorcy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich projektów w początkowej fazie i nawiązania współpracy, które mogłyby pomóc w ich realizacji. Będzie to również możliwość przedstawienia ciekawych projektów badawczych, głównie z 7. programu ramowego Horyzont 2020. Natomiast firmy będą prezentować swoje osiągnięcia, produkty i nowe rozwiązania na wystawie, która będzie otwarta dla publiczności. Portal edroga.pl jest patronem medialnym konferencji TRA 2016.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.